Regering trots op veiligheidsdiensten

De regering acht het nodig, om voor wat betreft de recente drugsvangst op de Jules Sedney haven, aan te geven dat ze trots is op haar veiligheidsdiensten en haar in deze ondersteunende diensten.

Met de beschikbare middelen zijn deze diensten erin geslaagd, om na nauwkeurig onderzoek en nauwkeurige analyse en opsporing een dergelijke omvangrijke drugsvangst te doen.

Dit zei president Desire Bouterse in De Nationale Assemblee (DNA) tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. De regering erkent dat Suriname niet bespaard blijft van de internationale drugsproblematiek.

De aan drugs gerelateerde criminaliteit is een groot probleem dat een integrale benadering vereist. Deze problematiek zal op nationaal niveau en zeker vanwege het grensoverschrijdend karakter ervan, in overleg met buitenlandse veiligheidsdiensten en waar nodig met inschakeling van buitenlandse dienstverlening ter zake worden aangepakt, aldus het staatshoofd.

President Bouterse stond verder stil bij de verkeerscriminaliteit. Hij riep evenals tijdens zijn jaarrede de weggebruikers op om zich te houden aan de verkeersregels en de toegestane snelheid.

Het staatshoofd zei overtuigd te zijn dat indien iedereen zich aan de regels houdt de samenleving behoed wordt van leed, veroorzaakt door verkeerscriminaliteit. ‘’Derhalve heeft de regering aangegeven dat de verkeerspolitie strenger zal optreden bij verkeerscriminaliteit’’, zei de president.

Overige berichten