Regering start met ‘Affordable Housing Project’

De regering zal binnen niet al te lange tijd van start gaan met het Affordable Housing Project (AHP) dat bekend staat als het LISP 3 project.

Daarvoor is een start up workshop gehouden voor het uitvoerend orgaan (Programma Implementation Unit) om te vernemen wat de werkwijze zal zijn van dit woningbouwproject. Dit project heeft vorm gekregen door de samenwerking tussen de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Financiën en de Islamic Development Bank.

Het AHP is volgens Gillmore Hoefdraad van Financiën tot stand gekomen door een financiering van de Islamic Development Bank (IsDB) voor een bedrag van U$ 35 miljoen. De overheid is ingekomen met U$ 3 miljoen.

Het AHP is een sociaal woningbouwprogramma en is speciaal bestemd voor het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van de lage inkomensgroepen.

De bewindsman sprak zijn erkentelijkheid uit aan de IsDB die de middelen beschikbaar heeft gesteld voor het uitvoeren van dit programma. Naar zijn zeggen is er door het ministerie van SoZaVo hard getrokken om uitvoering van dit project mogelijk te maken. Dit project moet leiden tot duurzame en betaalbare huisvesting voor gezinnen.

Minister Cristien Pollack van Sociale Zaken en Volkshuisvesting gaf aan dat het AHP aan ruim 4000 personen de kans zal bieden om door middel van renovatie, uitbreiding of nieuwbouw (met of zonder eigen grond) een stabiele basis te leggen voor een stukje woonzekerheid.

De vraag naar een eigen dak boven het hoofd neemt dagelijks toe en dit vraagstuk blijft actueel, omdat er elk jaar gezinnen bijkomen. Daarom heeft de regering volgens de minister de woningbouw als prioriteit gesteld.

Het Affordable Housing Project (AHP) zal volledige of gedeeltelijke subsidies verstrekken aan met nadruk personen uit de lage inkomensgroepen om hun woonsituatie te verbeteren. Personen die in aanmerking komen voor deze subsidie moeten een eigen inbreng hebben in de vorm van geld, arbeid of materiaal.

Minister Pollack gaf aan dat de ervaring met de vorige LISP-programma’s en andere woningbouw programma’s meegenomen wordt bij de uitvoering van het AHP. Voorlichting en begeleiding van de doelgroep zal extra aandacht genieten totdat men de verzekering heeft van het dak boven het hoofd.

Minister Pollack benadrukt dat het AHP er voor elke Surinamer is. Voorlichting over dit programma zal op elk niveau beschikbaar zijn.

Aan het eind van deze cyclus van woningbouwsubsidies hoopt de regering genoeg kennis te hebben voor een duurzaam kenniscentrum, met betrekking tot de huisvesting van de lage inkomensgroepen.

Overige berichten