Regering Santokhi niet de schuld geven van zelfdodingen in Suriname

Verdriet vrouw

INGEZONDEN- Ondanks mijn gebrek aan enthousiasme voor de prestaties van de huidige Surinaamse regering onder leiding van Chandrikapersad Santokhi en Ronnie Brunswijk, acht ik het noodzakelijk om deze figuren te verdedigen.

In toenemende mate merk ik op sociale media dat men probeert de recente zelfdodingen in Suriname indirect aan deze politici en de financiële crisis in het land te wijten.

Vooral influencers suggereren dat beperkte toekomstperspectieven de voornaamste reden zijn voor mensen om een einde aan hun leven te maken.

Dergelijke beweringen simplificeren echter dit complexe vraagstuk en negeren de multifactoriële aard ervan.

Het is essentieel om te benadrukken dat zelfdoding bijna altijd het resultaat is van een samenloop van verschillende problemen, niet slechts één enkele oorzaak. Zelfdoding is een complex en gevoelig onderwerp dat kan worden beïnvloed door een reeks factoren.

Uit onderzoek blijkt dat de meest voorkomende oorzaken van zelfdoding onder andere ernstige depressie, andere psychische aandoeningen, gevoelens van hopeloosheid, of ondraaglijk emotioneel of fysiek lijden omvatten.

OOK INTERESSANT
Reactie op artikel "Surinaams begrotingstekort teruggebracht tot 4,3%"

Andere factoren kunnen onder meer excessief middelengebruik, sociaal isolement, een persoonlijke crisis of catastrofe, evenals toegang tot dodelijke middelen betreffen.

S. Cruden

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud