fbpx

Regering pleegt overleg met Visserscollectief

Tussen de regering en het bestuur van het Visserscollectief zijn er de afgelopen dagen gesprekken gevoerd over de kwestie waarbij vissers in de Surinaamse wateren door geweld zijn getroffen. Donderdag jongstleden heeft de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Lekhram Soerdjan, een vergadering met het bestuur van het Visserscollectief gehad. Tijdens deze vergadering zijn er diverse voorstellen gedaan vanuit het bestuur en werd vooral de ordening van het vergunningenbeleid aangekaart.

Na de meeting van donderdag heeft een coördinatieteam van de regering onder leiding van de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, alsook de ministers van LVV en Ronni Benschop van Defensie vrijdag 4 mei een onderhoud gehad met leden van de vaste DNA-commissies van de eerdergenoemde ministeries.

Het Visserscollectief was bij deze bijeenkomst ook aanwezig. Minister Getrouw laat via het NII weten dat er een goede samenwerking is tussen het Korps Politie Suriname (KPS) en het Nationaal Leger over deze trieste aangelegenheid.

BEKIJK OOK  Onderzoek naar binnenbrand pand Paramaribo-Noord, vrouw door brandweer gered

De Regering staat reeds in contact met de buurlanden om klaarheid te brengen in deze tragedie. Na kort overleg tussen minister Getrouw en zijn collega van Guyana is besloten dat een hoge delegatie onder leiding van de minister van Publieke Veiligheid van Guyana, Khemraj Ramjattan, zondag afreist om gesprekken te voeren over eerdergenoemde samenwerking.

De acties die door het KPS, Nationaal Leger en het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) worden gecoördineerd zijn in volle gang. De regering wenst nogmaals te benadrukken dat deze kwestie met de nodige voortvarendheid, tact en ernst wordt afgehandeld door de relevante autoriteiten.

Ook wenst de regering te benadrukken dat de nazorg van de getroffen families en nabestaanden de nodige aandacht heeft.

Tevens maakt de regering van deze gelegenheid gebruik om haar dank uit te spreken aan allen die een bijdrage hebben geleverd bij de tot nog toe uitgevoerde acties.(GFC)