fbpx

Regering pakt problematiek defecte lichtaggregaten aan

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft een inventarisatie gemaakt van de defecte lichtaggregaten in het binnenland.

Uit informatie is komen vast te staan dat een aantal van 22 generatoren niet in werking is. Een lijst met benodigdheden is reeds opgestuurd naar de Raad van Ministers, ter goedkeuring. De verwachting is dat binnen niet al te lange tijd de financiële middelen hiervoor door het ministerie van Financiën worden vrijgemaakt.

Dit zei NH-minister Sergio Akiemboto in De Nationale Assemblee bij de behandeling van de begroting over het dienstjaar 2019. De bewindsman wenst bij het repareren van de lichtaggregaten ook het gedeelte van training van medewerkers die de machine moeten bedienen mee te nemen, waardoor de machines door eigen mensen op adequate wijze kunnen worden onderhouden. De straks gerepareerde machines zullen de stroomproblematiek in het binnenland aanzienlijk terugdringen.

BEKIJK OOK
Suriname Business Forum maakt zich sterk voor kansrijk ondernemersklimaat

In het parlement zijn veel vragen gesteld over de elektrificatie kwestie in het binnenland. De minister gaf aan dat met betrekking tot deze kwestie, in samenwerking met het ministerie van Regionale Ontwikkeling een discussie op gang is gebracht.

Het gaat in deze om het ontwikkelen van een bewustzijnsprogramma voor de bewoners van het binnenland, met betrekking tot het gebruik van zonne-energie, zodat zij deze vorm van energievoorziening ook kunnen beheersen.