fbpx

Regering overlegt met vakbeweging over invulling SER

GFC NIEUWS- De Sociaal Economische Raad (SER) wordt binnenkort geïnstalleerd.
President Chandrikapersad Santokhi heeft in dat kader vandaag de besturen van de vakcentrale C-47, AVVS de Moederbond en de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) ontvangen.
C-47-ondervoorzitter Claudette Etnel zegt dat het onderhoud met het staatshoofd naar verwachting is verlopen. Partijen hebben zich gebogen over de afvaardigingen van de vakbeweging in de SER. “De vakbeweging heeft daar een aantal plaatsen en daarover moest er consensus bereikt worden,” aldus Etnel. Ze voegt eraan toe dat partijen tot nu toe zijn gekomen uit het dispuut dat er was tussen een deel van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) en C-47.
Claudette Etnel 768x432 1 | GFC Nieuws
Etnel verwacht dat met hetgeen vandaag is besloten een goede aanzet is gegeven tot het volledig oplossen van het geschil. De volgende stap is de installatie van de raad, waar er acht plaatsen beschikbaar zijn voor de vakbeweging, te weten: C-47, CLO, PWO en de Moederbond. Op de CLO na is er reeds een besluit genomen over de afvaardiging van de genoemde vakorganisaties voor de SER.
Ook Moederbondsvoorzitter Errol Snijders is tevreden met het gesprek met de president. “We hebben een goed gesprek gehad. Er zijn wat harde woorden gevallen maar dat hoort erbij.” Snijders legt uit dat het de bedoeling was om vanuit de vakbeweging duidelijkheid te geven over haar afvaardiging voor de Staatsraad en de SER.
Snijders: “Er zijn verschillende standpunten. Er zijn vakorganisaties die buiten Ravaksur vallen en er zijn vakorganisaties die ook andere meningen hebben dan wat de meerderheid zegt binnen Ravaksur.” Volgens hem zijn het zaken die normaal zijn, maar waarvoor er een oplossing moet zijn.
President Santokhi vindt de SER van belang voor het gezamenlijk aanpakken van de financieel-economische crisis in ons land.

BEKIJK OOK
Tekort aan Nutrilon babymelk vanwege dispuut tussen Nutrisur en EZ