fbpx

Regering medeschuldig aan Covid-doden

INGEZONDENNaar aanleiding van de ernstige Covid-situatie heeft de Nationale Democratische Partij (NDP) een spoed persconferentie belegd op 28 mei.

De partij maakt zich zorgen en stelt zich op het standpunt eerst te praten over de Covid-situatie in het land en op een ander tijdstip in te gaan op andere onderwerpen.

Datgene dat zich nu in de medische sector voltrekt en de vele Covid-doden zijn het gevolg van het virus en het gevoerde beleid. Het gevolg is dat de gemeenschap in paniek is en in angst en onzekerheid leeft.

Door de huidige bestuurlijke wanorde is de sociale en humanitaire veiligheid in gevaar. De ziekenhuizen zijn vol met Covid-zieken, de reguliere medische zorg is haast stil gevallen en medisch personeel is overbelast, dit allemaal terwijl Cubaanse artsen het land moeten verlaten.

Het Covid-beleid van de regering is onduidelijk voor de NDP en de herhaaldelijk aangevraagde openbare vergadering in De Nationale Assemblee wordt niet uitgeschreven, terwijl indringende vragen van onze DNA leden onbeantwoord blijven.

Onze President verwijst keer op keer naar “de vorige regering”, maar hij verwijst niet naar de vorige regering als het gaat om de Covid-aanpak.

De vorige regering had een bij wet vastgesteld Covid Managementteam, waarin functionarissen op basis van hun functie, expertise en deskundigheid zitting in hadden. Er waren communicatief sterke mensen op de voorgrond, die sympathie hadden van de samenleving.

De vicepresident was voorzitter van het Covid Managementteam en overzag het geheel, terwijl de invoering van maatregelen zo serieus werd genomen dat de President in eigen persoon de maatregelen twee wekelijks bekend maakte.

Er was een sterk team van deskundigen, die de regering constant informeerden over de medische situatie en de effecten van eventuele maatregelen.

De realiteit is nu dat de zware druk alleen op de minister van Volksgezondheid rust. Omdat Covid al zijn aandacht vereist worden de overige facetten in de zorg verwaarloosd.

De communicatiestroom van de regering is tegenstrijdig en verwarrend.

Het gevolg van de slechte aanslaande en tegencommunicatie met de gemeenschap is dat er verwarring ontstaat over de onduidelijkheid van de maatregelen.

Dit terwijl de medische sector aan de rand van de afgrond is en genees- en hulpmiddelen niet in voorraad zijn of opgeraakt zijn.

Er is te laat gestart met de vaccinatie en de aanvoer van nieuwe vaccins loopt achter. Voorts is er onvoldoende hulp ingeroepen van bevriende naties als Rusland, Cuba en China, die zeer gewilde vaccins produceren voor de gehele wereld.

De NDP vindt dat de gemeenschap onvoldoende wordt geïnformeerd over de vaccinatie, de preventie, de quarantaine en de isolatie modellen, maar ook over de maatregelen die overdracht moet voorkomen.

BEKIJK OOK
Newmont Suriname reageert op werkneerlegging Merian Mijn

Hierbij wordt gedacht aan het vermijden van grote groepen mensen, het consequent dragen van mond/neus bedekking, het gesloten houden van het luchtruim en het opvoeren van de grensbewaking.

Door verkeerde voorbeelden die er vanuit de hoogste leiding van het land worden gegeven is de ondersteuning en het begrip bij de bevolking verminderd en is wantrouwen jegens de initiële bedoeling van de lockdown hiervoor in de plaats gekomen.

De kleine ondernemers, de horeca, de transport sector, de landbouw, het marktwezen en anderen ondervinden grote schade en komen niet in aanmerking voor compensatie. Het is immers ook bekend dat er bij meerdere lockdowns verschillende prijsverhogingen worden doorgevoerd.

Door de regering wordt er tijdens deze Covid-pandemie een stringent financieel aanpassingsprogramma met IMF voorbereid, waarbij de koers exponentieel toeneemt en de ene devaluatie de andere devaluatie overnight opvolgt.

De sociale, de maatschappelijke en economische bedrijvigheid lijden enorm hieronder en moreel verval is het onvermijdelijk gevolg.

Onlangs heeft de regering een persconferentie belegd, waar de president afkeurend heeft gereageerd op het protest tegen zijn beleid. Hij heeft de trekkers onverantwoordelijk genoemd en hij heeft terecht gezegd dat grote groepen bij elkaar de volksgezondheid in gevaar brengen.

De president heeft weinig empathisch gezegd: “Ef joe siekie, dresi gi Covid no de.” Nog geen 24 uur daarna is de coalitiepartner ABOP onder zeer chaotische omstandigheden in een wijk bezig pakketten te verdelen, terwijl de reactie van de regering hierover uit blijft.

De NDP heeft met de gehouden persconferentie geprobeerd inzicht te geven in de Covid-situatie en benadrukt nogmaals dat de huidige omstandigheden partij en coalitie overstijgend zijn.

De NDP is bereid om haar expertise in te zetten en staat open om fysiek een bijdrage te leveren aan de situatie die ons allen als Surinamers treft.

Voorts roept de NDP de burgers op om weloverwogen en op basis van een persoonlijke beslissing over te gaan tot vaccinatie. De risico’s van een Covid-besmetting zijn echter vele malen ernstiger dan de risico’s van de vaccinatie.

De NDP condoleert de families van de overledenen en wenst beterschap aan alle Covid-geïnfecteerden.

Tot slot wil de NDP alle mensen die lijden aan een andere ziekte moed inspreken en wenst de Surinaamse bevolking veel sterkte in deze moeilijke periode.

De NDP staat samen met u!

Bij de persconferentie zijn aan het woord gekomen Ashwin Adhin, Jennifer Geerlings-Simons, Humphrey Hasrat, Ricardo Panka en Jennifer Vreedzaam.

U kun de persconferentie opnieuw bekijken op: https://www.facebook.com/ndp.suriname/

Ricardo Panka, woordvoerder NDP