Regering maakt zich klaar voor uitvoeren projecten

GFC NIEUWSREDACTIE- De regering maakt zich klaar om per april 2021 van start te gaan met de uitvoering van een aantal projecten.

Dit in het kader van de stabilisatiefase. Niet minder dan 400 projecten zijn opgenomen in een document dat het kabinet wenst uit te voeren om de ontwikkeling van Suriname naar een hoger peil te brengen.

Dit zei president Chandrikapersad Santokhi tijdens de regerings-persconferentie van 13 januari. Er komt een duidelijke matrix waarbij het overzicht bestaat wie welk project uitvoert en hoe de financiering zal plaatsvinden. Er komt een project managementteam om de regering te ondersteunen bij de uitvoering van deze projecten.

De regering zit er bijkans zes maanden aan en het staatshoofd gaf aan, dat er in de achter ons liggende maanden veel werk is verzet. De president zegt oog te hebben voor de economische situatie waarin ons land verkeert en hoe moeilijk burgers het hebben. Klachten over de prijzen en de winkels zijn niet aan dovemans oren gericht.

Volgens het staatshoofd hebben de ministers duidelijke opdrachten gehad om strengere controles uit te voeren. De president deed een beroep op alle schakels binnen de handel om het volk te beschermen en riep het volk ook op misstanden door te geven.

De eerste aanzet om de koers te stabiliseren is al gedaan via de Centrale Bank van Suriname voor het beschikbaar stellen van goedkope dollars.

De regeringsleider zei dat er nog meerdere stappen zullen volgen. Hij noemde onder meer het verlenen van meer bevoegdheden aan de Deviezencommissie. De repatriatie van deviezen uit het buitenland wordt ook bewerkstelligd.

De gesprekken worden nu ook gevoerd om goedkoop kapitaal aan te trekken. President Santokhi gaf aan dat de kwetsbare groepen niet vergeten worden. Ze zullen incentives krijgen via de belastingdienst zoals de heffingskorting om zo het leven dragelijker te maken.

Er wordt gekeken naar de aanpassing van water en stroomtarieven maar ook hier zal de situatie van de kwetsbare groepen meegenomen worden door het toepassen van subjectsubsidie.

Er worden ook maatregelen getroffen om de inkomsten van de Staat te verhogen uit de goud en houtsector. Er zijn nog meer besluiten die geformaliseerd moeten worden om de economie te herstellen. Die maatregelen zijn van tijdelijke aard.

Er wordt ook gezorgd dat de productie wordt gestimuleerd. Inmiddels is het besluit genomen om een productiefonds in te stellen. Hiervoor wordt door de minister van Financiën en Planning het bedrag van 150 miljoen beschikbaar gesteld voor directe investeringen ter stimulans van de lokale productie.

Foto: Octavian Dan

Overige berichten