Regering lost belofte in; schoon drinkwater voor Ricanaumofo

GFC NIEUWS- Een historisch moment voor Ricanaumofo.
Het dorp in het district Marowijne beschikt over schoon drinkwater. De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft woensdag het waterleidingproject opgeleverd.
De dorpelingen waren voor de voorziening van hun dagelijkse behoeften gedurende jaren aangewezen op rivierwater. Clyde Sengwai (diensthoofd SWM Marowijne) memoreerde dat op 25 juli 2019 het startsein werd gegeven voor het waterleidingproject naar Ricanaumofo.
Het project zou binnen zestig werkbare dagen moeten zijn opgeleverd, maar vanwege uiteenlopende redenen werd dit streven niet gehaald. De weg werd namelijk gerehabiliteerd, waardoor de bermen te smal waren om de buizen te plaatsen. Dankzij gezamenlijke inspanningen kon het probleem worden opgelost en op 11 september 2019 kon de aanlegfase worden afgerond.
Sengwai riep de gemeenschap van Ricanaumofo op om zuinig om te gaan met het kostbare water. Hij zei dat het de SWM veel tijd en geld kost om het water te zuiveren. Het gaat om water dat uit de Cotticarivier wordt gepompt en via een zuiveringsinstallatie omgezet naar schoon drinkwater.
170 huishoudens van Ricanaumofo zijn geregistreerd om van stromend water uit de kraan te worden voorzien. Dit aantal wordt uitgebreid aangezien er nog openstaande percelen zijn waarop er nog moet worden gebouwd.
De 170 geregistreerden moeten een waarborgsom van SRD 55,- betalen om opgenomen te worden in het systeem van de SWM. Het SWM-diensthoofd rekent uit dat met de scholen erbij ongeveer 1000 mensen van schoon drinkwater worden voorzien. Met het project is tevens invulling gegeven aan een belofte van president Desiré Bouterse.
Volgens Kenya Pansa, districtscommissaris Marowijne Zuid-West, is het gebied jarenlang verstoken geweest van schoon drinkwater. Vanwege de gezondheid en het welzijn van de mensen heeft de overheid het noodzakelijk geacht hier verandering in te brengen.
De burgermoeder zegt dat voor de ontwikkeling van het district er menselijk kapitaal nodig is en dat dit gezonde burgers vereist. Zij brengt de ontwikkeling in Ricanaumofo in lijn met de decentralisatie waarbij alle voorzieningen die in de stad aanwezig zijn, voor heel Suriname moeten gelden.
Glenda Pinas, schoolhoofd op Ricanaumofo, is ingenomen met het drinkwaterproject. Ook zij geeft aan dat het gebied jaren verstoken is geweest van deze nutsvoorzieningen, waardoor de bewoners gebruik moesten maken van rivier-, kreek- of regenwater. Pinas ziet de weg naar het dorp ook graag geasfalteerd worden, aangezien het moeilijk begaanbaar is.