fbpx

Regering krijgt toestemming om MOP uit te voeren

GFC NIEUWSREDACTIE- Ter bevordering van de sociaal – economische ontwikkeling naar een sociaal – rechtvaardige samenleving, met inachtneming van de nationale en sociaal- economische doelstellingen van de staat, dient bij wet een ontwikkelingsplan te worden vastgesteld.

In dit kader heeft De Nationale Assemblee in Suriname het Meerjaren Ontwikkelingsplan voor de periode 2022-2026 behandeld en aangenomen met 32 stemmen voor en 11 tegen.

“Dit is voor ons een belangrijk moment, er is breed draagvlak om dit beleid voort te zetten”, zegt parlementsvoorzitter Marinus Bee.

Het parlement heeft op 13 december een aanvang gemaakt met de behandeling van de ontwerpwet. Het MOP is een plan dat over een periode van 5 jaar wordt vastgesteld.

BEKIJK OOK
Auto langs de weg weggesleept nadat eigenaar weigerde die te verwijderen

Conform artikel 40 van de Grondwet dient het ingediend te worden aan DNA ter goedkeuring. Het doel, de uitgangspunten, de voorgenomen prioriteiten en actiepunten van het regeringsbeleid zijn zaken die zijn opgenomen in het plan. Het ontwerp is ingediend op 21 oktober.

Voor de stemming is er een motie ingediend door het lid, Ashwin Adhin en anderen. De motie is verworpen met 32 stemmen tegen en 13 voor.