fbpx

Regering komt met officieel advies feestdagen

GFC NIEUWS- De regering komt met betrekking tot de komende feestdagen nog met een officieel advies.
Ten aanzien van de jaarafsluiting zal er eerst in regeringsverband gesproken worden. In elk geval zullen er vanuit de regering geen dispensaties of ontheffingen verleend worden voor spreading events. Het voorgaande gaf minister Amar Ramadin van Volksgezondheid te kennen tijdens de regeringspersconferentie op 3 december.
Het ministerie van Volksgezondheid acht mogelijke bedrijfsfeestjes en de traditionele pagara-estafette niet verstandig. Dit wil volgens minister Ramadhin nog niet zeggen dat deze activiteit niet doorgaat. “Maar vanuit Volksgezondheid is het niet aan te raden dat de traditionele oudejaarsviering die wij kennen in Suriname te continueren dit jaar.”
De bewindsman zegt dat er hierover binnenkort meer informatie komt. Hij geeft aan dat in veel landen men reeds is overgegaan tot stringente maatregelen ten aanzien van oudjaar. Zo hebben landen een vuurwerkverbod ingesteld of feesten verboden. Minister Ramadhin meent dat wij in Suriname ook naar opties moeten gaan kijken ten einde de gezondheid van de burger te kunnen blijven garanderen, ook na de afsluiting van het jaar.
Het Amerikaanse Centre for Disease Control and Prevention (CDC) heeft intussen geadviseerd de COVID-19 quarantaineperiode van 14 dagen terug te brengen naar 10 tot 7 dagen. Ramadhin heeft het Outbreak Managementteam gevraagd hiernaar te kijken, aangezien het om wetenschappelijk advies gaat.
Er zal een besluit voor Suriname worden genomen, waarbij eerst zal worden nagegaan als dit advies enige impact zal hebben voor Suriname. Het besluit zal aanstaande zondag bij het Covid-19-statement bekendgemaakt worden.

BEKIJK OOK
Klant gaat ervandoor met geldtrommel winkelier