Regering komt met andere aanpak woningbouw

De regering zal in 2018 in de woningbouw een geheel andere aanpak toevoegen aan datgene wat tot nu toe wordt toegepast. De gebruikelijke overheidswoningbouw gaat naar het oordeel van de regering niet snel genoeg.

De drijfveer voor een nieuwe aanpak is dan ook gelegen in het feit, dat snellere woningbouw geboden is om de grote en langdurige huisvestingsnood, die veelal gepaard gaat met veel sociaal leed, terug te dringen.

Dit zei president Desiré Bouterse in zijn nieuwjaarstoespraak gericht tot het volk van Suriname. Bouw-initiatieven vanuit de bevolking zelf zullen al in het begin van dit jaar een gedurfde en extra financiële prikkel krijgen vanuit het regeringsbeleid, geeft het staatshoofd aan.

Burgers die een eigen huis willen bouwen en over een eigen terrein beschikken, kunnen vanuit de overheid een faciliteit tegemoet zien. In deze gaat het om een bouwlening van maximaal SRD 50.000,- tegen gunstige voorwaarden van 1% rente per jaar met een looptijd van 15 jaar.

De totale bouwprijs van een woning mag maximaal SRD 125.000,- zijn. De regering zal hierover nadere informatie verstrekken, verzekerd president Bouterse.

Dit jaar zullen minimaal 1.000 burgers die dringend een woning behoeven en die willen bouwen, geselecteerd worden voor deze nieuwe en krachtige stimulans tot versnelde woningbouw.

De aantrekking van de bouwsector zal hierdoor een multiplier effect hebben op de hele economie, omdat toeleveringsbedrijven van alle benodigdheden voor de bouw van een woning een opleving zullen krijgen, terwijl ook de werkgelegenheid mee zal stijgen, aldus het staatshoofd.(GFC)

Overige berichten