fbpx

Regering komt mensen met ernstige beperkingen financieel tegemoet

GFC NIEUWS- De regering zal mensen met ernstige beperkingen financieel tegemoetkomen.

Zij kunnen volgens president Desiré Bouterse in het dienstjaar 2020 een aangepaste financiële voorziening tegemoetzien. Dit liet het staatshoofd maandag weten tijdens zijn Jaarrede in De Nationale Assemblee.

De president memoreerde dat de regering in 2010 een sociaal contract heeft gesloten met het volk en de verschillende categorieën van mensen met een beperking in kaart zal brengen.

Wat de stand van de bestaansgaranties van ons volk betreft, in het bijzonder van de sociaaleconomisch zwakken, zal de regering in dit dienstjaar prioriteit geven aan de verdere verbetering van de positie van mensen met een beperking.

Hierbij wordt volgens president Bouterse vooral gedacht aan de te treffen voorzieningen voor mensen met meervoudige beperkingen, de visueel gehandicapten, de doven en de slechthorenden.

Naast financiële ondersteuning wordt gewerkt aan aangepaste opvangvoorzieningen, aan uitbreiding van zorgtransport, aan speciaal onderwijs, aan vaktrainingen en aan bijzondere werkplaatsen ter bevordering van werkgelegenheid.

BEKIJK OOK
Twee minderjarige meisjes verdronken

President Bouterse: “Zeer belangrijk binnen het beleid is betaalbare kwalitatieve zorg voor de senioren burgers in zowel opvanginstellingen, als in de eigen woonomgeving.

“Naast de zorg in residentiële opvanginstellingen is het belangrijk dat senioren, die in hun eigen omgeving worden verzorgd, ook kwalitatieve zorg genieten door het reguleren van de sector.”

Met het oog hierop is, aldus de president, de beleidsmaatregel ‘Thuiszorg’ in de begroting voor 2020 opgenomen.

Voor een optimale welzijnsbeleving van de senioren en de mindervalide burgers biedt de regering ook de mogelijkheid dat de daarvoor in aanmerking komende doelgroepen gebruik kunnen maken van zorgvervoer.

Zorgvervoer wordt met dit doel voor ogen gesubsidieerd, zodat het vervoer voor deze doelgroep betaalbaar is.

Zo stimuleert de regering ook de maatschappelijke betrokkenheid van deze doelgroepen. Voor wat het huisvestingsbeleid betreft, zal dit worden voortgezet. “Alle mogelijkheden en kansen om dit te kunnen realiseren, zullen worden geëxploreerd”, zegt het staatshoofd.