Regering komt getroffen bedrijven en werknemers tegemoet

GFC NIEUWS- Het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme (HI&T) heeft een aantal voorstellen die deel zullen uitmaken van het stimuluspakket.

De voorstellen zullen eerst besproken worden met het bestuur van het Noodfonds. Zodra er overeenstemming is bereikt kan er meer duidelijkheid gegeven worden over het finale stimuluspakket. Ondersteuning vanuit de overheid is noodzakelijk, aangezien de COVID-19 pandemie wereldwijd landen medisch en economisch overrompeld heeft.

‘’We hebben het tot nu toe voornamelijk gehad over het medisch aspect. De Wet Uitzonderingstoestand COVID-19 maakt het onder andere mogelijk om de maatregelen voor het economisch aspect efficiënt uit te werken’’. Dit stelde HI&T-minister Stephen Tsang woensdag tijdens de persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam.

De bewindsman benadrukte dat het niet om een uiteindelijke pakket gaat, omdat andere ministeries zoals het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) ook met maatregelen zullen komen.

Er wordt een exercitie gemaakt met alle beschikbare cijfers om het stimuluspakket samen te stellen voor de private sector. Het is niet makkelijk om de juiste cijfers te verkrijgen, maar er wordt eraan gewerkt. Het gaat om data verkregen van diverse ministeries en instanties.

‘’We weten dat er veel werknemers zijn in de informele sector. Daarnaast kunnen er vanwege de situatie rond COVID ontslagen volgen bij bedrijven in de formele sector. Die zullen we allemaal moeten meenemen en we bereiden ons erop voor dat ze moeten kunnen terugvallen op het ministerie van Sociale Zaken. We willen dit zoveel als mogelijk voorkomen of beperken. Vandaar dat er een focus is op het stimuleren van lokale productie om de werkgelegenheid en productie te verhogen’’, aldus minister Tsang.

De bewindsman noemde een aantal voorstellen waaronder:

• Het uitstellen van de betaling van hypotheken en leningen voor een bepaalde periode om bedrijven en individuen tegemoet te komen. Dit wordt besproken met de banken en de CBvS.

• Het stopzetten van pensioenafdrachten gedurende een bepaalde periode of uit te stellen middels een gespreide betalingsregeling.

• Het instellen van tax holidays en afstand te doen van diverse belastingen voor een bepaalde periode.

• Het aanbieden van renteloze leningen aan ondernemers.

• Het instellen van een herstelfonds om de getroffen sectoren te herstarten na de crisis.

• Het verlagen van de tarieven voor de nutsvoorzieningen voor productiebedrijven om de lokale productie te stimuleren. Het gaat om voornamelijk stroom, water en internet.

• Bedrijven die arbeiders in dienst houden of nieuwe arbeiders in dienst nemen een korting te geven op hun omzetbelasting.

• Het inzetten van ambtenaren die thuis zitten bij zowel publieke als private productiebedrijven.
Het doel van de regering met betrekking tot het sociaal economisch vraagstuk, gedurende de COVID-19 crisis, is om gedurende deze periode zoveel als mogelijk bedrijven te behouden.

Ook wil de regering ervoor zorgen dat de lonen van de arbeiders zoveel als mogelijk door worden betaald door incentives te geven aan bedrijven. Tegelijkertijd is de focus van de regering op het bevorderen van de lokale productie, het garanderen van de werkgelegenheid of zelfs nieuwe werkgelegenheid te scheppen.

Overige berichten