fbpx
Regering intensiveert Covid-19-aanpak

GFC NIEUWS- De Covid-19-pandemie blijft de wereld in zijn greep houden. Ook in Suriname blijven we geconfronteerd worden met de gevolgen van de Covid-19-pandemie: een zware belasting op de zorgsector, noodzakelijke isolatie- en quarantainemaatregelen en nagenoeg elke dag het droevig nieuws van Surinamers die overlijden.

“Vlak voordat wij de Regering overnamen op 16 juli heeft de toenmalige regering de maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus ernstig versoepeld. Deze regering heeft nu te kampen met de consequenties hiervan. Hierdoor is er nu sprake van community spreading”, dit zegt president Chandrikapersdad Santokhi in zijn Covid-19-toespraak op 30 augustus.

“Deze regering heeft daarom wederom maatregelen genomen die de verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperken. De maatregelen van deze regering zijn gebaseerd op de principes van een democratische rechtstaat en niet op basis van een machtsstaat. Gebaseerd op gezag, en niet op macht. De maatregelen die wij nemen zijn daarnaast primair gebaseerd op wetenschappelijke inzichten”, aldus het staatshoofd.

“Ik heb voor het laatst de maatregelen aangekondigd ruim twee weken geleden. We zien dat de maatregelen grotendeels worden nageleefd. De handhaving is goed. De voorlichting is goed. De maatregelen werken. De besmettingen worden minder: de curve wordt vlakker, het aantal actieve Covid-19-gevallen vertoont een dalende trend”, zegt het staatshoofd verder.

De president zegt verder dat door eerdere besmettingen, de intensive care, waar 28 plekken beschikbaar zijn, begint vol te lopen. “Dit is een zeer zorgwekkende situatie. Op dit moment bekijken we de opties om de intensive care capaciteit op te schalen”.

“Opties voor luchtbruggen met onder andere Nederland worden bekeken. De 178 hotline is verder uitgebreid en geprofessionaliseerd. De eerstelijnszorg is geïntensiveerd, mede in samenwerking met huisartsen vanuit het Radboud MC in Nederland. Ook de tweedelijnszorg – de verpleegafdeling en de intensive care – zal worden opgeschaald.”

Verder zegt het staatshoofd dat er bijzondere aandacht besteed wordt aan het binnenland, de grensgebieden en de gebieden waar er goudwinning plaatsvindt, in samenwerking met tropenartsen vanuit een Nederlandse missie. Ook wordt de isolatiezorg verder uitgebreid.

“Er komt een tweede tent in Wanica, zodat de capaciteit is opgeschaald. De tenten zijn ingericht op internationaal niveau. De isolatiezorg is heel belangrijk, want dit voorkomt grote concentraties van besmettingen.”

Het ministerie van Justitie en Politie zal de handhaving van de maatregelen verder intensiveren. Er zal een Covid Quick Response team worden ingezet. Dit team zal speciaal zijn belast met de handhaving van de maatregelen.

“We hebben ook geconstateerd, dat er nog te weinig mensen zich laten testen, terwijl de faciliteiten beschikbaar zijn. We roepen u op, indien u symptomen vertoont, ook al zijn het maar lichte symptomen, dat u zich laat testen. De mogelijkheden zijn tot uw beschikking”.

“Met testen, helpt u ons om meer inzichten te krijgen omtrent de verspreiding van het virus en helpt u ons om de verspreiding van het virus te beperken. We werken eraan om de testprocedure te versnellen, zodat binnen enkele uren de resultaten bekend kunnen worden.”

“Maar, tegelijkertijd moeten we ook werken aan het ‘nieuwe normaal’. We moeten realistisch zijn. Het is niet te verwachten dat het virus snel zal verdwijnen of dat erop zeer korte termijn een vaccin beschikbaar zal zijn. Alleen door een vaccin zullen we uit deze situatie kunnen komen. Daarom moeten we ook werken aan het nieuwe normaal; de anderhalve meter samenleving. De verschillende protocollen zijn reeds ontwikkeld zodat het sociaal-maatschappelijk leven binnen ‘het nieuwe normaal’ zich verder kan ontwikkelen.”

De president geeft vervolgens aan dat de regering op dinsdag 1 september er een openbare vergadering in De Nationale Assemblee gedetailleerd zal ingaan op de Covid-19-situatie.

Meer nieuws

Dringende aanpak natte infrastructuur Saramacca

GFC NIEUWS- Tijdens een spoed onderhoud tussen het DNA-lid Radjendre Debie en districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij…

Geen nieuwe Covid-gevallen maandag

GFC NIEUWS- Al twee dagen op rij is niemand positief getest op Covid-19. Het voorbije etmaal zijn 23 testen uitgevoerd en testte iedereen negatief.

Achaibersing buigt zich over knelpunten BBGO

GFC NIEUWS- Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zich samen met het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) gebogen…

BEP brengt bezoek aan Kwinti en Pamaka Gaaman

GFC NIEUWS- Een delegatie van de politieke partij BEP onder leiding van voorzitter Ronny Asabina heeft op Onafhankelijkheidsdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de pas beëdigde…

Succesvolle launch NPS Global Village

GFC NIEUWS- Op initiatief van afdeling Nederland van de Nationale Partij Suriname (NPS) is recent tijdens een virtuele kick-off meeting de NPS Global Village gestart.

Vergunning City Change opgeschort

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname heeft conform artikel 38 lid 2 Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 de door haar aan City Change, gevestigd aan…

China wil versterking band met Suriname

GFC NIEUWS- De ambassadeur van China, Liu Quan, heeft tijdens een bezoek aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, het belang van het…

Man (26) overleden na botsing met boom

GFC NIEUWS- 29/11/20- Bij een eenzijdig ongeval is zondagmorgen een 26- jarige man om het leven gekomen. Getuigen hebben het slachtoffer nog gereanimeerd.