fbpx

Regering in startblokken distributie Covid-steunpakketten

GFC NIEUWS- Omdat de Covid-19-pandemie ook negatieve effecten heeft op de samenleving en met name de kwetsbare groepen, heeft de regering gemeend zo snel als mogelijk over te gaan tot de distributie van voedselpakketten naar deze groepen toe.

Minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zegt dat binnen niet al te lange tijd een aanvang met de registratie wordt gemaakt. In totaal zullen 100.000 pakketten verstrekt worden aan de sociaal zwakkeren. Daarbij kan gedacht worden aan de mensen met een beperking, de AOVérs, de AKBérs en de zwakke huishoudens.

Ramsaran geeft aan dat dit project onderdeel is van de urgentiefase. Het gaat hier om een landelijk project, waarbij de hulp is ingeroepen van de ministeries van Defensie en Regionale Ontwikkeling en Sport. Samen met de districtscommissarissen en maatschappelijke werkers van de wijkkantoren zal dit plan worden uitgevoerd.

De bewindsman benadrukt dat de pakketten bestemd zijn voor de mensen die het echt dringend nodig hebben. De burgers hoeven niet uit huis om zich te registeren en hun pakket niet op te halen. De overheid komt naar de mensen toe voor de registratie, waarna de verstrekking van de pakketten zal plaatsvinden. De nodige protocollen zullen daarbij in acht worden genomen.

BEKIJK OOK
Etnische spanningen in Suriname laaien op

De volgende personen komen in aanmerking voor een pakket:

– de persoon moet 21 jaar en ouder zijn (alleenstaand)
– ingezetene zijn (tenminste een jaar legaal in Suriname hebben gewoond)
– minderjarige ongehuwde moeders
– geen of verminderd inkomen

De burgers moeten bij het in ontvangst nemen van hun pakket een geldige identiteitskaart overleggen. Verder moet er een recent EBS of SWM-betalingsbewijs ook worden getoond. Degenen die al een uitkering of steun ontvangen van het ministerie moeten een dergelijk bewijs ook tonen aan de medewerkers die de registratie van de burgers en het verdelen van goederen zullen doen.

Het pakket bestaat uit ongeveer 17 items en hebben een waarde van rond de SRD 300 tot SRD 400. Van de burgers wordt een bescheiden bijdrage gevraagd van SRD 10 dat bestemd zal zijn voor de maatschappelijke werkers die de pakketten tot aan huis zullen bezorgen, om zodoende onveilige situaties te voorkomen. Een deel van dat bedrag is bestemd voor de wijk, zodat er projecten daarmee uitgevoerd kunnen worden.