fbpx

Regering hoort pijnpunten onderwijsbonden aan

GFC NIEUWSREDACTIE- President Chandrikapersad Santokhi van Suriname heeft zondag samen met een clusterteam van ministers overleg gehad met de leden van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten (FOLS) en de Bond van Leraren /Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (BVL/ALS).

De overkoepelende vakorganisatie FOLS gaf aan dat haar leden in een vrije val zijn geraakt, mede vanwege de verhogingen van de benzineprijs en andere maatregelen die kostenverhogend werken.

Aan de regering is aangegeven dat de FOLS vorig jaar concrete voorstellen voor lotsverbetering van haar leden aan het Onderhandelingsorgaan van de overheid (OO) onder leiding van Maurits Hassankhan heeft gedaan.

Echter is er nimmer schot in de zaak gekomen en dit heeft ertoe geleid dat de FOLS in november een eendaagse actie heeft gevoerd. Aan de regering is gevraagd de voorstellen van de organisatie in heroverweging te nemen.

Volgens secretaris Bernice Barron en Marissa Meye (voorzitter Mulo-directeurenberaad), die namens de FOLS aanwezig waren, kunnen de leden nog moeilijk in het gareel worden gehouden. Aan Santokhi is voorgehouden dat de organisatie niet graag de hiërarchische weg verlaat, maar dat de belangen wel worden behartigd wanneer de leden zich tot de vicepresident wenden.

De FOLS-vertegenwoordigers vernamen graag van het staatshoofd of er reeds een nieuwe minister van onderwijs in beeld is. Santokhi gaf allereerst aan dat er met de NPS is afgesproken dat onderwijsminister Marie Levens en Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) nog bleven aanzitten vanwege de begrotingsbehandeling, die vrijdag is afgerond.

Intussen is de regering al begonnen met het identificeren van kandidaten. Zaterdag is er hierover overleg geweest met het clusterteam van ministers. Santokhi zegt dat de regering gaat voor het beste profiel en de beste kandidaat op onderwijs. “Als we iemand daar zetten moet het een deskundige zijn en de persoon moet gedragen worden.”

Santokhi, die de problemen binnen het onderwijsveld erkent, hield de FOLS-vertegenwoordigers voor welke maatregelen de regering heeft genomen om de samenleving nog meer tegemoet te komen. Hij is ook van mening dat het feit dat er meerdere vakbonden binnen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur opereren, geen barrière mag zijn dat er geen invulling wordt gegeven aan zaken van de FOLS. Het gaat in deze onder meer om kledingtoelage waarvoor ook de aandacht van het staatshoofd werd gevraagd.

Santokhi is voorstander van goed overleg en goede afstemming. Vanuit de FOLS is ook gevraagd om een presentatie over het ouderschapsverlof en aandacht voor perceelaanvragen welke de organisatie voor haar leden heeft gedaan. Het laatste zal volgens het staatshoofd maandag meegenomen worden in de regeringstop.

OOK INTERESSANT
Scholieren vermoedelijk in trance

De incidenten van vrijdag 17 februari mogen zich nooit meer herhalen. De regering heeft hieruit een duidelijk signaal verkregen en wil daarom goed en duurzaam beleid ontwikkelen. Volgens Santokhi is de bijdrage van de Bond van Leraren in Suriname en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (BvL/ALS) hierin van wezenlijke belang. Het staatshoofd heeft tijdens een voorgesprek in het kader van de nationale dialoog met de organisatie aangegeven dat de regering uitkijkt naar haar rol in het geheel.
bvl resha mangre als 1 | GFC

Santokhi heeft in aanwezigheid van de ministers Bronto Somohardjo, Steven Mac Andrew, David Abiamofo, Stanley Raghoebarsing, Rishma Kuldipsingh, Krishnakoemarie Mathoera en Kenneth Amoksi een aantal issues aangehoord, die door BVL/ALS-voorzitter Reshma Mangre zijn aangekaart.

Zo gaf de voorzitter aan dat de BvL/ALS niet is opgenomen in het tripartiet overleg en ook niet wordt uitgenodigd bij gesprekken met de Raad van Vakcentrales in Suriname (Rakasur). “We willen graag worden opgenomen in tripartiet overleg”, aldus voorzitter Mangre.

Ze wees erop dat de BvL/ALS onlangs twee dagen het werk heeft neergelegd. Er is niet meegedaan aan straatacties, omdat de organisatie haar kracht kent. Mangre benadrukt dat de BvL altijd heeft gestaan voor strijd en volgens haar zijn de verworvenheden van de organisatie ook dankzij strijd.

Zij merkte op dat president Santokhi het enige staatshoofd is dat in de afgelopen 50 jaar de secundaire voorzieningen voor onderwijzers in orde heeft gemaakt. Ook juicht ze het broodproject van de first lady toe en hoopt dat meer scholen hiervan gebruik kunnen maken. Desondanks zijn er volgens de voorzitter nog andere zorgpunten zoals de brandstofprijzen, koersstijgingen en prijsverhogingen.

Mangre en overige bestuursleden vroegen ook aandacht voor de pensioenen van leerkrachten, de vernieuwingen binnen het onderwijs en bouwpercelen voor de leden.

De BvL/ALS-voorzitter zei ook dat voorkomen moet worden dat het verhogen van het minimumloon voor scheve verhoudingen gaat zorgen in salarissen wanneer het aankomt op onderwijsgevenden.

Daarnaast heeft de voorzitter gepleit voor de herplaatsing van “Basic Life Skills” in het curriculum van het onderwijs. Verder is ook gevraagd om internet dan wel redelijke tarieven daartoe voor studenten en leerkrachten.