fbpx

Regering heeft ruim 60 zaken doorgestuurd naar OM en CLAD

GFC NIEUWSREDACTIE- De regering van Suriname heeft ruim zestig zaken voor onderzoek doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie (OM) en de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD).

Bij de behandeling van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) in de Nationale Assemblee (DNA) heeft president Chandrikapersad Santokhi uit de doeken gedaan hoeveel en welke zaken momenteel bij deze genoemde organen liggen.

Tijdens de beantwoording van vragen in de tweede ronde van de regering op 20 december bleef het staatshoofd op enige tijd stilstaan bij de aanpak van corruptie.

Zo deelde hij het college mee dat de aanpak van corruptie en het versterken van de Rechterlijke Macht zijn vruchten begint af te werpen. “We zijn er nog niet, maar de resultaten komen allemaal binnen,” aldus president Santokhi die aangaf dat de regering inmiddels 31 zaken voor onderzoek heeft doorgestuurd naar het OM. Daarnaast zijn er 30 zaken doorgeleid naar de CLAD.

“Op dit moment worden zes zaken onderzocht door de CLAD en 31 zaken door het OM. Het OM heeft reeds een aantal zaken aangebracht bij de zittende magistratuur,” vervolgde het staatshoofd. Hij gaf aan dat in zes zaken een gerechtelijk vooronderzoek (GVO) wordt verricht door de rechter-commissaris, die inmiddels is overgegaan tot vervolging.

Santokhi: “In de zaak van de gewezen minister Hoefdraad is inmiddels na een intensief onderzoek een veroordeling uitgesproken door de Rechterlijke Macht.”

Op het ministerie van Openbare Werken worden, aldus de president, verschillende projecten die zijn uitgevoerd tussen 2010 en 2020 aan een CLAD-onderzoek onderworpen. Het betreft projecten waarbij er een vermoeden is dat er sprake is van onregelmatigheid.

Het staatshoofd somde een reeks van CLAD-onderzoeken bij verschillende ministeries op. Zo noemde hij ten aanzien van Openbare Werken (OW) doorlichting bij de Wegenautoriteit; de Vuilophaal- en Verwerkingsdienst; de aanschaf van bussen, bouw van het nieuwe hoofdkantoor van de douane en het ontwerp voor het nieuwe hoofdkantoor van het ministerie.

Tevens wordt er onderzoek gedaan naar tractoren die voor de verkiezingen zijn aangeschaft met staatsmiddelen of vermoedelijk zijn gedoneerd. Deze machines zijn nergens te vinden. Ook loopt er een financiële doorlichting ten aanzien van de uitbetalingen aan de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO).

Een reeks van zaken die verder onderzocht worden of waarvoor opdracht is gegeven, betreffen: het Covid-19 Fonds; Surpost; directoraat Jeugdzaken en het Nationaal Jeugdinstituut; onderzoek met betrekking tot facturering en betaling bij NV Grassalco; onderzoek bestemmingswijziging AKB 2019; onderzoek onterechte betaling en onrechtmatig verkregen toegang tot het Cebuma-systeem; doorlichting betalingen aan Libra NV (NH); bijzonder onderzoek SBSB.

BEKIJK OOK
Buurtmanagers van Uitvlugt zetten kemphanen plat

Andere ingestelde doorlichtingen betreffen Surzwam (LVV); Bosbouwstatistieken (GBB), Stichting Wi Uma Fu Sranan cassaveproject (Defensie); Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (AWJ), Algemene Zaken (Justitie en Politie).

Verder worden er CLAD-onderzoeken gedaan ten aanzien van aanbestedingen bij verschillende ministeries. Er lopen onderzoeken naar onregelmatigheden bij het ’s Lands Hospitaal en het Mungra Medisch Centrum (MMC) in Nickerie alsook onderzoek naar betalingen aan Community Services.

Het staatshoofd informeerde het parlement ook over een onderzoek naar schatkistpapierbeleggingen op naam van verschillende mensen, mogelijke malversaties met duty free brandstof en een recent ingediend onderzoek betreffende onregelmatigheden bij de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

Daarnaast noemde hij ook Canawaima, de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) en CLAD-onderzoek bij Luchthavenbeheer. Ten aanzien van Luchthavenbeheer deelde president Santokhi mee dat het onderzoek reeds af is en is de zaak inmiddels doorgestuurd naar de procureur-generaal. “Omdat er grote misstanden zijn geconstateerd,” benadrukte het staatshoofd.

Hij vervolgde de reeks van ingestelde doorlichtingen met onder meer de aankoop van het gebouw van Libi Makandra en onderzoek naar mogelijk misbruik van de Armulov-regeling.

President Santokhi garandeert dat al deze zaken onderzocht worden. Het kost volgens hem tijd, omdat corruptiezaken zorgvuldig moeten worden voorbereid en onderzocht. Daarnaast kan men zich geen vormfouten permitteren. “Zodra het CLAD-onderzoeksrapport af is en aanleiding zal geven voor strafrechtelijk onderzoek, zullen deze zaken worden doorgeleid naar het Openbaar Ministerie,” deelde hij het parlement mee.

Het staatshoofd gaf aan dat de bestrijding van corruptie niet alleen in woord gepredikt wordt, maar ook in daad. Er wordt volgens hem gewerkt aan het terughalen van de gestolen gelden en het straffen van de daders van corruptie. “Al deze zaken worden onderzocht. Laat het duidelijk zijn dat men niet het gevoel moet hebben dat corruptiezaken niet onderzocht worden. U gaat de resultaten merken, step-by-step wordt het afgerond.”

De president liet weten dat er nog heel wat voorbereidingen voor onderzoeken gaande zijn binnen de ministeries en parastatale bedrijven. “…Om alles dat niet correct is geweest, waar staatsgelden misbruikt, oneigenlijk gebruikt of verdwenen zijn, te onderzoeken.”