fbpx

“Regering heeft alleen aandacht voor familie, vrienden en slaafse navolgers”

“We zijn opgezadeld met een regering die alleen aandacht heeft voor familie, vrienden en slaafse navolgers. Het overig deel van de samenleving moet het maar op eigen kracht zien te redden”. Zo luidt de kritische noot van NPS-voorzitter Gregory Rusland over het functioneren van deze regering.

De resultaten van die aanpak zijn te categoriseren onder vriendjespolitiek en corruptie. Rusland verwijst in dit verband naar het onoverzichtelijk financieel beleid van de huidige regering, waarbij er nauwelijks verantwoording wordt afgelegd over voornamelijk de bestedingen.

Duidelijk is dat er miljoenen aan vreemde valuta zijn geleend bij buitenlandse mogendheden en dat tot een bedrag van meer dan SRD 18 miljard. De rentes die betaald moeten worden zijn schrikbarend hoog. Op een der leningen van USD 550 miljoen wordt jaarlijks een rente van 9.24% betaald. Dat komt neer op meer dan 50 miljoen Amerikaanse dollar.

Alsof dat niet genoeg is staat de regering volgens Rusland klaar om in 2019 nog eens SRD 7 miljard te lenen. Alle protesten van de oppositie met duidelijke verklaringen en waarschuwingen over de risico’s van dergelijke leningen, zijn volgens de politicus door de coalitie weggewuifd en doorgedrukt.

Aangezien Suriname geen productie economie heeft, vraagt Rusland zich af waar wij het geld vandaan zullen halen met het huidig beleid om de rentes en leningen terug te betalen. Hij vreest Dat het triest beeld dat zich nu al op sociaal-maatschappelijk en financieel-economisch gebied manifesteert zal verergeren onder de huidige regering.

Rusland verwerpt het feit dat het Surinaamse volk moet doorgaan onder het juk van deze regeerders. Zij gebruiken hun macht en positie om belangrijke mensenrechten te vertrappen. Het is volgens hem evident geworden dat velen niet durven hun mening te uiten, terwijl anderen de straat op moeten gaan om gelden die hen rechtens toekomt, op te eisen. Als voorbeeld noemt Rusland de recente straatacties van een grote groep gepensioneerden.

DE NPS-voorzitter stelt vast dat burgers de oriëntatie van hoe het verder moet met de ontwikkeling van ons land en zichzelf lijken te zijn kwijtgeraakt. Er zijn geen vooruitzichten op verbetering van de sociaal-maatschappelijke en financieel-economische situatie van het land.

De huidige regering heeft zich primair ontpopt tot een sociale dienst, waarbij aan de lopende band levensmiddelenpakketten worden verstrekt aan personen die vanwege ‘s lands positie aan lager wal zijn geraakt.

Rusland wijst er op dat het verdelen van pakketten een aanwijzende factor is dat mensen steeds armer zijn geworden en in een afhankelijkheidspositie zijn terechtgekomen. Dit zijn volgens hem tekenen van een falende regering, die geen beleid weet te maken en een regering die niet weet hoe het land en volk vooruit te brengen.

Ondanks ernstige terugval in de economie en levensstandaard van burgers is de politicus trots op het Surinaamse volk dat zich sterk heeft getoond om op slimme manier het hoofd boven water te houden. “Maar, waarschuwt hij, genoeg is genoeg. Dit moet nu ophouden en daar kan het volk zijn macht inzetten.”

Hij zegt dat de burgers verandering kunnen brengen en 2019 moeten gebruiken om zich daarover te bezinnen. Voor hem is één van de belangrijke uitdagingen voor de NPS het vergroten van het bewustzijn onder de mensen over hun rol en positie.

De NPS zal hierbij een voorhoede rol vervullen zowel in als buiten De Nationale Assemblee. Uw gezamenlijke inzet, uw macht kan ervoor zorgdragen dat er in Suriname een nieuwe, progressieve wind kan waaien.”

Rusland wenst namens de groene partij de Surinaamse gemeenschap vredige feestdagen en een goede jaarwisseling toe.(GFC)