fbpx

Regering heeft 3 maanden financiële ademruimte vanwege goedkeuring ‘stand still’ aandeelhouders Oppenheimer-leningen

GFC NIEUWS- Suriname hoeft voor de komende drie maanden geen schuldaflossingen en rentebetalingen te plegen aan de aandeelhouders van de twee Oppenheimer-leningen.
Hiermee krijgt de regering wat financiële rek. Tijdens deze ‘stand still’ zullen er besprekingen met de schuldeisers plaatsvinden over een nieuwe aflossingsregeling, zegt Financiënminister Armand Achaibersing.
Obligatiehouders hebben ingestemd met uitstel van betaling voor in totaal US $ 48 miljoen aan hoofdsom- en rentebetalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van de 2023 en 2026 obligaties gedurende de periode van 26 oktober 2020 tot 31 maart 2021.
Voor de 2023 bond is 99.84% van de bondholders akkoord gegaan met het gedane voorstel tot een “ standstill” en voor wat betreft de 2026 bond was het acceptatie percentage 83.54%. De Regering is voornemens om haar commerciële en bilaterale schulden in vreemde valuta op een vergelijkbare manier te benaderen.
“We zijn dankbaar dat schuldeisers beseffen hoe diep de financiële problemen van het land zijn en dat we deze financiële problemen willen overwinnen door middel van samenwerking, goodwill en gezonde economische hervormingen”. “Wij zijn bezig met een heel gestructureerd plan met duidelijke stappen om de economie weer gezond te maken” zegt minister Achaibersing.
De uitstelperiode van betaling, die loopt tot 26 april 2021, schept gunstige voorwaarden voor constructieve besprekingen tussen de Republiek en haar schuldeisers. Tijdens deze periode zullen de plannen van de regering om de zeer hoge schuld en daaruit voortvloeiende schuldverplichtingen weer op een duurzaam pad te brengen verder worden uitgewerkt.

BEKIJK OOK
Crew Fly Allways betrokken bij aanrijding, piloot gewond