Regering gestart met uitbetaling Covid-19-uitkering online geregistreerden

GFC NIEUWSREDACTIE- Aan alle personen en bedrijven, die door de Covid-19-pandemie getroffen zijn en zich online hebben geregistreerd in de periode 1-15 februari en geselecteerd zijn om in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid, worden er reeds betalingen gedaan.

De specificatie ziet er als volgt uit:

1141 persoonsgegevens van geregistreerde werklozen, personen in loondienst met een verminderd inkomen en KMO’s /kleine zelfstandigen zijn reeds verstuurd naar de bank ter uitbetaling.

155 werklozen en personen in loondienst met een verminderd inkomen moeten nog data aanleveren ter opening van hun bankrekening.

46 KMO’s en kleine zelfstandigen moeten nog data aanleveren ter opening van hun bankrekening.

Er wordt een dringend beroep gedaan op degenen die nog documenten bij de Belastingdienst Suriname moeten indienen ter opening van een bankrekening, om dat zo spoedig mogelijk te doen zodat de uitbetaling alsnog kan geschieden.

Ook wordt aan de personen die gebeld zijn geworden door het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (Onderdirectoraat Arbeidsmarkt) om een schrijven op te halen, gevraagd dit alsnog te doen.

De overige personen die niet geselecteerd zijn, hebben reeds persoonlijk of per e-mail een schrijven van het ministerie ontvangen.

Aan degenen voor wie er reeds een bankrekening is geopend wordt gevraagd na te gaan of de uitkering reeds is overgemaakt.

BEKIJK OOK: Kuldipsing wil verruiming bevoegdheden arbeidsinspecteurs

Overige berichten