Regering: “geen reden tot onrust”

De regering wenst te benadrukken dat er absoluut geen reden is om bezorgd te zijn over de ontwikkelingen van de economie en roept de burgerij op om geen geloof te hechten aan voorspellingen over het omhoog springen van de koers.

Deze uitspraken hebben als doel onrust te zaaien en wanorde uit te lokken, schrijft het NII.

“De uitspraken van de heren Boussaid en Ramautarsing bij de recente VES receptie hebben totaal geen economische grondslag, maar zijn volgens een bepaald plan aangestoken om de regering schade te berokkenen. Deze beweringen worden geaccentueerd in de politieke reacties op het ontslag van de Governor van de CBvS. Naar de verkiezingen toe wordt van alles uit de kas gehaald om de regering een hak te zetten en met wilde oproepen paniek te zaaien. Het deert hen niet dat dit juist in het nadeel werkt van de burgerij.

Dit geldt des te meer voor het zeer kwalijk propageren van zwaar negatieve koersvoorspellingen door de heer Bikharie. Deze speculator blijkt personen op te bellen om het koersvlucht gerucht te verspreiden en aan te zetten tot valutajacht. Op deze manier wil deze man daadwerkelijk de koers opdrijven. Dit heeft niet alleen politieke doelen, maar ook een eigen winstbejag omdat de dollars bij hem kunnen worden opgekocht”.

De regering wenst te benadrukken dat de financiële instituten zijn geïnformeerd over de way forward na het ontslag en dat de boventoon in deze gesprekken is, de wil om met elkaar samen te werken om de economie verder te versterken.

De banken hebben benadrukt dat rust en koersstabiliteit voor hen van essentieel belang is voor de bedrijfsvoering en dat er gestaag gewerkt zal moeten worden aan knelpunten in het betaal- en kasstortingen verkeer. Ook adviseren zij de overheid om een gebalanceerd financieringsbeleid te voeren. De cambio’s hebben uitgesproken een volwaardige en stabiliserende bijdrage aan het totale SRD en vreemde valuta geldverkeer te zullen leveren.

De regering waarborgt een ordelijk overdracht en benadrukt dat de Centrale bank conform de bankwet haar taken zal blijven uitoefenen.

Overige berichten