fbpx

Regering geeft startsein bouwkundige projecten

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Openbare Werken (OW) in Suriname c.q. de regering is in de startblokken voor de uitvoering van bouw- en stedenbouwkundige projecten.

Het startsein hiervoor is dinsdag gegeven door president Chandrikapersad Santokhi. Dit gebeurde middels de onthulling van een naambord bij het in renovatie zijnde gebouw van de Staatsraad.

Bij deze gelegenheid vond tevens de oplevering plaats van werken, die in de afgelopen periode zijn afgerond.

Onder de aanwezigen waren vicepresident Ronnie Brunswijk, OW-minister Riad Nurmohamed, de districtscommissarissen Ricardo Bhola (Paramaribo Noord-Oost) en Fulgence Javinde (Paramaribo Zuid-West), Urmila Ramlagansing (ondervoorzitter Staatsraad) en andere functionarissen.

Een aantal van de projecten is de voorbereidingsfase reeds gepasseerd, andere zijn reeds gestart en andere zitten in het afrondingstraject. Het gebouw van de Staatsraad wordt ook gerehabiliteerd. De laatste renovatie van het gebouw waarin de raad bijeenkomt, dateert van 2007 en thans verkeert het pand in een zeer deplorabele staat.

Ondervoorzitter Ramlagansing benadrukte dat het voor de Staatsraad, het secretariaat en de leden een bijzonder en mooi moment is dat na een intensief traject van bijkans 1 jaar een aanvang wordt gemaakt met de renovatie. “Ook wordt er gewerkt aan de herinrichting en andere faciliteiten voor het secretariaat en de leden,” aldus de Ramlagansing.

De Staatsraad belegt wekelijks minimaal één plenaire vergadering en daarnaast bijna dagelijks diverse ad hoc-commissievergaderingen, ter voorbereiding van de preadviezen voor behandeling in de plenaire vergadering.

Het is noodzakelijk dat de Staatsraad beschikt over een eigen, goed geoutilleerde vergaderruimte. Met minister Nurmohamed en zijn medewerkers is het traject hiervoor reeds ingezet.

Het Staatsraadsgebouw is een monumentaal pand en voor bijbouw moet voldaan worden aan specifieke eisen en voorwaarden. Voor de uitbouw is goedkeuring nodig van de UNESCO. In dit kader is er overleg geweest tussen de Staatsraad, het directoraat Cultuur en Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES).

Door tussenkomst van president Santokhi, die grondwettelijk ook voorzitter is van de Staatsraad, zullen de nodige documenten doorgeleid worden naar de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), die de stukken ter goedkeuring zal aanbieden aan de UNESCO.

OOK INTERESSANT
Nog niemand aangehouden voor vervuiling Stuwmeer met cyanide

Minister Nurmohamed is bijzonder blij met de inzet van zijn ambtenaren. De bewindsman geeft aan dat elke ambtenaar wordt meegenomen in het proces van ontwikkeling. De successen van het ministerie zijn daarom te danken aan de werknemers. De bewindsman stelt dat behalve civieltechnische werken de bouw- en stedenbouwkundige werken cruciaal zijn. Het voormalige gebouw van Financiën dat staat naast de Congreshal, ook wel Het Hoekhuis genoemd wordt ook gerenoveerd, is reeds voor 20 procent opgeknapt.

Het aanpakken van de dakbedekking en -constructie van het Dr. Ir. Franklin Essedgebouw oftewel Regeringsgebouw is ook voorbereid en aanbesteding klaar. Ten behoeve van het Hof van Justitie wordt het oud-BUFAZ-pand gerestaureerd. Er zijn ruim 13 projecten gepresenteerd; voor inzage mag de samenleving zich wenden tot het onderdirectoraat Bouwkundige Werken van het ministerie van Openbare Werken.

President Santokhi heeft benadrukt dat de regering zich in hoge mate inzet om bouw- en stedenbouwkundige werken van de overheid te ordenen. Het gaat in de eerste plaats niet zozeer om de renovatie alleen. “Het gaat juist om het plaatsen van de renovatie van het Staatsraadgebouw en andere historische panden tegen de achtergrond van waar we als land bevinden na ruim 1,5 jaar regeren,” accentueerde het staatshoofd.

Hij liet optekenen dat daar waar er de afgelopen jaren totaal geen aandacht is geschonken aan renovatie en onderhoud, het de regering is gelukt om deze zaken dankzij eigen besparing aan te pakken.

“Het gaat er niet alleen om de panden een facelift of ‘cosmetische’ behandeling te geven, maar zorg dragen dat onze medewerkers een goede huisvesting hebben. We geven respect aan onze ambtenaren, dat ze een veilige en aangename werkplek hebben,” sprak de president.