Regering geeft startsein bouw Covab Nickerie

De regering van Suriname heeft vorige week het startsein gegeven voor een eigen onderkomen ten behoeve van EFS-college Covab in Nickerie.

Ter plekke is door minister Lekram Soerdjan van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer de beschikking van het terrein, waar het gebouw opgezet zal worden, overgedragen. Het document is via de minister Antoine Elias van Volksgezondheid overhandigd aan directeur Angela Wallerlei-Kumbangsila van het opleidingsinstituut.

“Het gebouw en het terrein zijn voor ons van immense waarde, in het bijzonder voor de Nickeriaanse gemeenschap. Met dit instituut zal een goede basis gelegd worden voor het aangaan van de gezondheidsvraagstukken in het district”, aldus Wallerlei-Kumbangsila.

Studenten zullen de mogelijkheid hebben om intern te wonen en kunnen door de week in het gebouw vertoeven en in het weekend naar huis. “Het zijn niet de kinderen van de rijkste ouders die ervoor kiezen om verpleegkundige of verzorgende te worden. Veelal zijn het jonge mensen die uit moeilijke sociale omstandigheden komen”, zegt Wallerlei.

Met het opzetten van dit gebouw zullen er meer personen kunnen worden opgeleid. Hiermee wordt invulling gegeven aan de uitvoering van het sociaal contract van de regering. “Hiermee hopen we bij te dragen aan armoedebestrijding, want wanneer je studeert bestrijd je armoede. Je kan werk vinden en voorzien in jouw levensbehoefte.”

Het EFS-college Covab opende in 2010 een dependance in Nickerie. Deze werd ondergebracht bij de islamitische school. “Het minimale was toen aanwezig. Wij zijn gestart met 25 studenten. Vier jaar verder zaten er ongeveer honderd studenten op de opleiding”, haalt de directeur verder aan.

In 2014 is er een aanvang gemaakt met een avondopleiding. Om de continuïteit van het onderwijsproces te garanderen werden er lokalen ingehuurd bij het Natuur Technisch Instituut.

In 2015 is er door het Mungra Medisch Centrum ruimte geboden om de school te vestigen op de huidige locatie aan de Annastraat. Nu zitten er dertig studenten op de Post Basisopleidingen en 180 op de basisopleidingen.

Overige berichten