fbpx

"Regering geeft invulling aan duurzame ontwikkelingsdoelen VN ter bestrijding armoede en ongelijkheid"

GFC NIEUWS- Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft de Monitoringscommissie Decent Work Country Programma Suriname 2019-2021 (DWCP-Su-2) geïnstalleerd.
Hiermee kan er een aanvang worden gemaakt met de uitvoering van het programma dat op 5 november 2019 is gelanceerd. Dit programma is het tweede DWCP dat Suriname zal uitvoeren.
Het is een gezamenlijk product van de sociale partners (bedrijfsleven, vakbeweging en overheid) dat met technische bijstand van de internationale Arbeidsorganisatie (ILO)wordt uitgevoerd.
Moestadja zei bij deze gelegenheid dat de regering waardig werk als voorwaarde stelt bij de planning van economische en sociale ontwikkeling, daarom vindt hij uitvoering van dit programma zo van belang. Middels dit programma geeft Suriname volgens de bewindsman tegelijkertijd invulling aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN ter bestrijding van onder andere armoede en ongelijkheid.
Hij apprecieert de samenwerking met de sociale partners die zich hebben gecommitteerd aan dit programma. Nu de commissie is geïnstalleerd verwacht Moestadja dat deze met grote ijver zal aansturen op een vlotte uitvoer van de geïdentificeerde projecten in het kader van dit programma.
In het DWCP-Su-2 zijn onder andere opgenomen: ontwikkeling van arbeidsmarktbeleid, ondersteuning van ondernemerschap, productiviteitsbevordering, sociale zekerheid, kinderarbeid, ratificatie van verdragen, arbeidswetgeving, versterking van de Arbeidsinspectie, versterking van de Bemiddelingsraad, uitvoering van surveys en versterking van sociaal dialoog.
Het concept van de wereldwijde programma’s die gericht zijn op fatsoenlijk werk (DWCP’s) is ontwikkeld door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) als instrument om fatsoenlijk werk te bevorderen in lidlanden. Deze ontwikkeling moet op haar beurt een positieve impact hebben op de nationale economie en op het welzijn van de samenleving. Tripartisme en sociaal dialoog vormen de basis bij de planning en uitvoering van dit programma.
In de commissie zitten namens Arbeid: Glenn Piroe (voorzitter), Anja Pawirodikromo, Naomi Esajas-Friperson en Jean Pawirosentono-Moerawi (secretaris). Namens de VSB: Steven Mac Andrew en Kamlesh Ganesh en namens RAVAKSUR: Shirley Defares en Roy Haverkamp.

BEKIJK OOK
VSB voorstaander goed functionerend Center of Innovation and Productivity