fbpx

Regering geeft duidelijker beeld financiële positie staat

GFC NIEUWS- Na veel onderzoekswerk in de afgelopen twee maanden is het de regering gelukt een duidelijker beeld te krijgen van de financiële stand van zaken van ons land.
President Chandrikapersad Santokhi zei vanmiddag in het parlement dat bij de start van de regeertermijn de financiële positie van de staat vrij onduidelijk was. “De cijfers en de administratie waren een grote puinhoop. Hoe meer zaken zichtbaar worden, is het duidelijk dat er op zijn zachts gezegd sprake is van een financieel wanbeleid in de afgelopen periode,” aldus het staatshoofd.
Hij benadrukt dat Suriname als land in een enorme financiële crisis zit. Er zal gaandeweg meer inzicht gegeven worden op de vraag waar de gelden naar toe zijn en het staatshoofd garandeert dat er hierop ook acties losgelaten zullen worden.
Hoewel zij niet steeds achterom wil kijken, is het voor de regering ook belangrijk het parlement te informeren over de zaken die aan het licht zijn gekomen en de uitgangspositie naar stabiliteit en groei vast te stellen. President Santokhi zegt overigens dat het belangrijker is vooruit te kijken, maar dat de zaken die in strijd met de wet zijn gepleegd ook serieus aangepakt zullen worden.
Op weg naar stabiliteit en groei zijn er drie prioriteitsgebieden vastgesteld, te weten: 1.Beheersen van de COVID-19 verspreiding, 2.Werken naar oplossingen voor de financiële crisis en 3.Bestrijden van de enorme armoede in de samenleving. De visie van de regering daarbij is dat wij naar een samenleving moeten groeien waar iedere Surinaamse burger gelijkwaardig wordt behandeld en gelijke kansen krijgt ongeacht afkomst, vermogen, ras en of religie. President Santokhi: “Als eenieder vooruit kan kijken, dan alleen kunnen wij als natie groeien en verder werken aan natievorming en de eenheid in de samenleving verder versterken.”
President Santokhi gaf in zijn betoog ook aan dat de afgelopen 10 jaren de staat ook grote inkomsten heeft gehad.
1. De Staat heeft belastinginkomsten gehad van 33 miljard Surinaamse dollars;
2. De Staat heeft daarnaast overig inkomen gehad van 11,8 miljard Surinaamse dollar.
3. Staatsolie heeft het afgelopen jaar 2 miljard Amerikaanse dollar aan de Staat betaald
Met deze bedragen zou Suriname nu een geweldig, prachtig land moeten zijn.

BEKIJK OOK
Marrons hadden met traktaten ook ‘autonomie’ afgedwongen