Regering blijft zich inzetten voor voedselvoorziening regio

De Surinaamse regering zal zich blijven inzetten om te voorzien in de voedselzekerheid en voedselveiligheid in het Caribisch gebied.

President Desiré Bouterse zegt dat Suriname en Guyana veel natuurlijke hulpbronnen hebben, die ingezet kunnen worden om mede te voorzien in deze behoefte. Inspanningen op dit gebied zullen ertoe leiden dat de enorme importlast van Caribische zusternaties, zoals Antigua & Barbuda zal afnemen door het aanwenden van eigen regionale materialen en producten.

Door het gezamenlijk ontplooien van economische activiteiten kan hierin worden voorzien, waardoor de economische ontwikkeling in de respectieve landen wordt gestimuleerd.

De president heeft deze uiteenzetting gegeven tijdens zijn toespraak donderdag bij de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee. Hij is ingegaan op het recente bezoek van de premier van Antigua & Barbuda, Gaston Browne, aan Suriname.

Dit bezoek heeft geresulteerd in goede vooruitzichten voor de relatie tussen Suriname en Antigua & Barbuda, waarbij er concrete afspraken zijn gemaakt voor samenwerking. Met financiering en technische ondersteuning van het Caricom Ontwikkelingsfonds (CDF) zal worden gewerkt aan het ontwikkelen en uitvoeren van een samenwerkingsplan, voor het vergroten van de landbouwproductie en handel tussen beide landen.

Gekeken zal worden naar de mogelijkheden voor import van bouwmaterialen, waaronder steenslag en zand uit Suriname. Alsook naar de acties die noodzakelijk zijn om zowel de lucht, als de maritieme connectiviteit te verbeteren.

Het concretiseren van deze zaken zal geschieden in samenwerking met het CDF uit de samenwerkingsovereenkomst met Antigua & Barbuda, waarbij een bedrag van US$ 310.000 is vrijgemaakt voor technische bijstand.

De beoogde samenwerking geeft invulling aan het idee van Caricom Joint Enterprises, zoals in 2012 is voorgesteld door Suriname.

Overige berichten