Regering bevestigt onderzoek bij Centrale Bank van Suriname

GFC NIEUWS- De regering bevestigt dat er bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) een onderzoek gaande is inzake governor Robert van Trikt.
Minister Soewarto Moestadja deelde dinsdag als coördinator van de regering het hoogste college van staat mee dat de regering graag de resultaten van dit onderzoek wil afwachten alvorens inhoudelijk op vragen van het parlement in te gaan.
“Het is inderdaad zo dat men het nodig heeft gevonden om in een aantal zaken een onderzoek in te stellen. Ik kan inhoudelijk niet daarop vooruitlopen”, zei minister Moestadja.
Volgens hem zal de regering op een ander moment, nadat het onderzoek voltooid Is, inhoudelijk ingaan op deze kwestie.
Moestadja bevestigt dat governor Van Trikt op verzoek van de Raad van Commissarissen van de moederbank in het belang van het onderzoek zijn medewerking heeft verleend en heeft ingestemd met verlof.
De regeringscoördinator erkende op vragen van het parlement dat het in aller belang is dat de samenleving verantwoord wordt geïnformeerd. “Vanwege het feit dat de regering de samenleving zo goed mogelijk wil informeren, heeft zij gemeend een onderzoek in te stellen.”
De RvC is gevraagd dit onderzoek zo spoedig mogelijk af te ronden, zodat de regering het parlement én de samenleving inhoudelijk kan informeren.
De bewindsman benadrukt dat het regering menens is de zaak serieus aan de pakken.

Overige berichten