fbpx

Regering betreurt niet uitbetalen salarissen bij St. Vincentius Ziekenhuis

Naar aanleiding van de mediaberichten en een brief welke de directeur van het St. Vincentius Ziekenhuis heeft geschreven aan zijn personeel dat de salarisuitbetaling over december 2017 niet mogelijk is, zegt de regering het volgende in een verklaring:

“De regering betreurt het ten zeerste dat het St. Vincentius Ziekenhuis de salarisbetalingsverplichting aan haar personeel niet is nagekomen over de maand december. Na verificatie bij het Staatsziekenfonds (SZF) is gebleken dat het fonds voor alle ziekenhuizen reeds op 21 december jongstleden op basis van de ingediende declaraties heeft overgemaakt”, schrijft de regering.

Voor het ziekenhuis is bijkans 2 miljoen overgemaakt, wordt gesteld. Dit uitbetaald bedrag is geheel conform de declaraties, die zijn ingediend. De bedragen zijn overigens schriftelijk bevestigd door de diverse ziekenhuizen aan het SZF in een apart schrijven.

Het schrijven gericht aan de directie van het Staatsziekenfonds is afkomstig van de diverse ziekenhuisdirecties. Het SZF heeft op 20 december overleg gevoerd met het Nationale Ziekenhuisraad (NZR) omtrent de betalingen over december. Met vereende inspanning van alle actoren, het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Financiën en het SZF zijn op 21 december de stortingen verricht geheel volgens de ingediende declaraties en afspraken gemaakt in NZR-verband.

Het blijkt dat de directie van het RKZ gekozen heeft om met deze verkregen stortingen eerst de kerstgratificatie uit te betalen en voorbij te gaan aan de verplichting om eerst de salarissen over december veilig te stellen.

“Nu wordt de indruk gewekt alsof het wederom de regering is die in gebreke is gebleven, terwijl zulks ver bezijden de waarheid is”, meldt de directie van het SZF.

Het ministerie van Volksgezondheid zal de directie van het RKZ ontbieden om te vernemen welke planning gemaakt zal worden om dit probleem van de medewerkers die geen salaris hebben ontvangen, opgelost moet worden.(GFC)