fbpx

Regering bestraat Zustersproject

GFC NIEUWS- Een groep verpleegkundigen kwam op het idee om gezamenlijk grond te kopen om van daaruit hun eigen huizen te bouwen.

Ze hebben het project ‘bloot’ gekocht, er was geen water, geen verharde wegen, geen elektriciteit, geen straatnaamborden en geen ontwatering.

Hun doel was om het gezamenlijk te kopen en zelf te ontwikkelen. Ze hebben ervoor gezorgd dat er straatnaamborden, elektriciteit en water kwam, zodat het project bewoonbaar werd.

Volgens de regels van de staat moeten projectontwikkelaars alles bouwrijp maken met de secundaire voorwaarden, waarna de overdracht aan de staat plaatsvindt.

Ondanks het project nog niet is overgedragen en dus nog niet onder de staat valt, ondersteunt de regering waar nodig.

BEKIJK OOK
OSIP zal achterban mobiliseren en strijden tegen grondroof in Inheemse dorpen

Het ressortraadslid Withney Wartes, dat zich al jaren ontfermt over dit gebied, zegt dat bij regenval het zand op de weg makkelijk wegspoelt. Het ministerie van OWT&C heeft een base coarse/ waste geplaatst op de zandwegen. Dit materiaal gaat langer mee. Dit materiaal is een goede oplossing, naast het asfalteren.

Het Zustersproject is het eerste project in Blauwgrond dat is aangedaan en de regering zal na dit project de andere wijken van dit ressort aandoen.