fbpx

Regering bespreekt problemen met houtsector

GFC NIEUWS- De houtsector had recent een onderhoud met de regering over de problemen binnen de sector.
De regering was vertegenwoordigd door de ministers van Buitenlandse zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Grondbeleid en Bosbeheer, Financiën en Planning, Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) en beleidsambtenaren/directeuren van de desbetreffende ministeries.
De houtsector die met verschillende problemen geconfronteerd is, werd belicht. De opbouw van de gerealiseerde productie en exportstatistieken van hout afkomstig van SBB en inkomsten voor de overheid van 2018-2019 en projecties voor 2020-2022 werden gepresenteerd. De investeringsbehoefte als rondhout verder verwerkt wordt tot eindproduct, werd weergegeven. Verder kwam ter sprake de problematiek van toegang tot financiering en corruptie. De conclusie van de presentatie was dat overheid en private sector moeten werken aan een nationaal houtbeleid.
Minister Pokie gaf aan dat de houtstatistieken van SBB en buitenlandse bronnen erg tegenstrijdig zijn en dit goed bekeken moet worden. Er is een clusterteam (werkgroep) waarin vertegenwoordigers van relevante ministeries zitting hebben om het beleid binnen de sector uit te stippelen. Vertegenwoordigers van de VSB zullen aan deze werkgroep worden toegevoegd.
De diverse ministers hadden ook vragen gesteld met name over het marktaandeel dat de houtgroep van de VSB vertegenwoordigd, het systeem van verdienen aan carbon credits, de mate van werkgelegenheidscreatie binnen de sector als rondhout verder verwerkt wordt en het verder brengen van ordening in de sector.
Beide partijen hebben de vergadering als informatief en constructief ervaren en de VSB kijkt uit naar de uitnodiging om in de werkgroep zitting te nemen.

BEKIJK OOK
Man mogelijk vermoord en gedumpt langs de weg