Regering bespreekt btw-herziening, Anti-Corruptiewet en IMF-progressie tijdens recente RRV

regering chan

GFC NIEUWSREDACTIE- In een recente regeringsraadvergadering (RRV) heeft de Surinaamse regering cruciale kwesties aangepakt, waaronder herziening van de btw, versterking van de Anti-Corruptiewet en voortgang in het IMF-programma.

Tijdens de vergadering, die plaatsvond in aanloop naar de evaluatie van het IMF-programma gepland voor september, hebben regeringsleden verschillende belangrijke beslissingen genomen.

Eén van de belangrijkste agendapunten betrof de uitvoering van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) en de Anti-Corruptiewet.

Het bleek dat de gestelde doelen voor de btw nog niet volledig zijn behaald. Om deze doelen alsnog te bereiken, is een grondige herziening van de huidige aanpak nodig. Hierbij staat het waarborgen van het welzijn van de samenleving tegenover prijsstijgingen centraal.

Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning benadrukte dat het ministerie zich intensief inspant om deze complexe uitdaging aan te pakken. Hij merkte op dat de overgang van omzetbelasting naar btw geleid heeft tot daadwerkelijk lagere belastingtarieven op producten.

OOK INTERESSANT
Kritiek op voormalige VES- topman Ramautarsing die verkeerd beeld schetst over kosten Suriname

In de voortdurende strijd tegen corruptie heeft de regering een belangrijke mijlpaal bereikt door goedkeuring van het ontwerp-staatsbesluit ter uitvoering van specifieke artikelen van de Anti-Corruptiewet.

Dit besluit heeft betrekking op de Verklaring van Inkomen en Vermogen en het Register van Ontvangstbewijzen voor publieke functionarissen.

Daarnaast is er aandacht besteed aan het heralloceren van financiële middelen binnen verschillende ministeries. Dit initiatief beoogt onbenutte budgetten effectiever in te zetten op gebieden met urgente behoeften en mogelijke tekorten. Deze strategische benadering benadrukt de vastberadenheid van de regering om lopende projecten en taken succesvol te realiseren.

In de vergadering is tevens het onderwerp grondconversie aangesneden, waarover in de komende week verdere beslissingen worden verwacht. Na de RRV hebben Suriname en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op technisch niveau overeenstemming bereikt over de derde review van het hervormingsprogramma.

Het uiteindelijke besluit zal volgende maand door het IMF worden genomen. Bij een positieve beoordeling zal Suriname toegang krijgen tot een bedrag van US$ 53 miljoen, waarmee de totale uitbetalingen uit het programma op ongeveer US$ 212 miljoen komen.

OOK INTERESSANT
Santokhi doet vrijdag verrassende aankondiging die regering veel SRD's zal opleveren

De voortgang in het IMF-programma blijft dus een cruciale factor in het economische traject van Suriname.