Regentijd!

In de regentijd wordt heel veel blootgelegd. We merken dat veel waterwerken niet functioneren en dat sommige wegen nog steeds onbegaanbaar zijn. Op onze hele infrastructuur wordt een enorme druk gelegd.

Voorts merken we dat regenwater gelukkig geen verschil maakt tussen rijk en arm. De rijke mensen in het noorden van Paramaribo bijvoorbeeld achter de Plutostraat wat vroeger Maretraite werd genoemd, hebben evenveel last van het hemelwater als de landbouwers te Weg naar Zee.

Terwijl er over treinprojecten wordt gesproken in Suriname worden producenten die nog steeds hun producten in petflessen afleveren niet aangesproken. Er is nog steeds geen regelgeving hieromtrent gemaakt! Snelle regelgeving schijnt niet mogelijk te zijn in Suriname. In ieder geval niet voor het scherper en sneller aanpakken van corruptie maar eveneens niet voor het rommelige verkeer dat in de regentijd – in de vele onbegaanbare wegen – toch veel moeilijker heeft om zich te verplaatsen. Ons land maakt geen haast met het aanleggen van goede voet- en fietspaden: “Liever een treinproject”.

De prijzen van de landbouwproducten zijn navenant gestegen omdat veel landbouwgrond onder water ligt. Aan de irrigatie wordt nauwelijks wat gedaan. Waar politieke opportunisten wonen, wordt vaker eerder aangepakt en de rest bekijkt het maar. Ook dat is Suriname!

Wanneer worden de dijken gemaakt?

Suriname is lange tijd een kolonie geweest van Nederland. Het vroegere moederland staat bekend om de ingenieuze dijkenbouw en systemen van waterkeringen. Helaas is er in Suriname niet veel te zien van deze vakmanschap. In Commewijne zijn de dijken half afgemaakt en in het noorden waar ons land aan de Atlantische Oceaan grenst, ligt alles open en bloot voor het zeewater. Wij hebben geluk dat grote natuurrampen ons nog bespaard zijn gebleven. En willen de huidige machthebbers echt liever een weg aanleggen naar Brazilië, een diepzeehaven en een highway? Toch hebben de kiezers wederom juist voor deze machthebbers gekozen.

Je vraagt je in sommige opzichten af hoe goed wij het wel voor hebben met ons land. Ziet u in de regentijd dan niet dat ook deze machthebbers niets doen om de problemen op te lossen? Of speelt het kiezersvolk stuivertje wisselen in Suriname: ” Pas als de huidige regering in ernstige mate haar taken verzaakt, wordt zij vervangen”. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling vind ik. Maar dat komt omdat veel politieke partijen geen goede programma’s hebben die de kiezers aanspreken.

Nog steeds hebben we bij alle politieke partijen te maken met “names, family and faces”. Zelfs de geloofsovertuiging speelt een niet te onderschatten rol. Kijkt u maar goed om u heen dan hoef ik daar verder geen woorden aan te wijden. En als je af en toe een beetje kritisch schrijft, dan wordt je het verwijt gemaakt dat je van de tegenpartij bent. Zo onnozel, conventioneel en of opportunistisch wordt er soms gedacht. Als je niet vóór bent dan ben je tegen! Een tussenweg bestaat er niet.

En wie zegt dat er geen racisten zijn in Suriname. Vaak zijn het juist deze mensen die overwegend politieke leiders met een criminele achtergrond steunen. Dus de regentijd zal nog lange tijd komen en gaan maar aan de watersnood in vooral de grote regentijd zal niets veranderen. Blijft u maar de leiders kiezen die u wenst dat staat de democratie immers toe.

De arme landbouwers

Als kind van arme ouders heb ik wel te doen met vooral de kleine landbouwer. Niet alle landgenoten van bepaalde etnische groepen, weten hoe erg het is als bijvoorbeeld de koeienstal onder water is gelopen en een kalf geboren moet worden. Wat een misère is dat!

Maar ook als de tomatenplantjes, kousenband, bonen en andere groenteaanplant aangetast wordt door het overtollige water levert dat een enorme schadepost op. Op geen enkele wijze wordt deze groep burgers gecompenseerd door de overheid. Deze mensen worden vaak nog met de nek aangekeken door andere groepen landgenoten die er niet voor hebben gekozen werkzaam te zijn in deze risicovolle branche.

Merkt u niet hoe moeizaam de rijstbouwers in ons rijstdistrict worden gecompenseerd? Natuurlijk zal de regentijd eveneens leuke kanten hebben maar vooralsnog overheersen de negatieve gevolgen.

Opeenvolgende regeringen halen de lozingen niet met enige regelmaat op maar smeken wel om de stem van de kiezer om hun eigen zakken te vullen. Functioneren de gemalen wel optimaal? Daarom durf ik thans wel het verwijt te maken aan sommige kiezers dat zij onverantwoordelijk handelen.

Zo breng je Suriname echt niet vooruit en wordt een belangrijk democratisch recht smadelijk verguisd: “Politici die hun beloften niet nakomen, af te straffen”. Dit geldt voor elke politieke partij zonder aanzien des persoons. Kijk maar om u heen wat deze regentijd weer heeft gebracht! Of bent u van plan dat soms goed te praten?

Je hebt een categorie mensen die alles van stal halen om scheefgegroeide zaken goed te praten. De vraag is of deze groep burgers zich niet moeten laten behandelen door professionele deskundigen voor hun (psychische) aandoeningen.

Robby Roeplall

Overige berichten