Reflecterende stickers op EBS-masten Saramacca

Districtscommissaris van Saramacca, Sarwankoemar Ramai, heeft gehoor gegeven aan het verzoek van de bevolking van het ressort Tijgerkreek om reflecterende stickers te plaatsen aan EBS-masten bij de verschillende bochten aan de Catharina Sophiastraat.

Dit verzoek van de bevolking kwam naar voren tijdens de laatst gehouden hoorzitting in het ressort op woensdag 20 februari.

De bedoeling hiervan is dat weggebruikers vooral in de avonduren kunnen zien dat zy een bocht naderen en voorzichtiger gaan rijden.

De eerste reflecterende stickers zijn geplaatst door de districtscommissaris bijgestaan door DNA-lid Naomie Samidin.

Overige berichten