Redelijk stabiele situatie in gevaar met illegale overstekingen

GFC NIEUWS- De situatie in Suriname met betrekking tot COVID-19 is op dit moment redelijk stabiel en de regering wil dit graag zo houden.
Echter, deze situatie komt in gevaar met ongecontroleerde verplaatsingen en ongebreidelde illegale overstekingen bij de Surinaamse grenzen. De veiligheids- en controlediensten van ons land hebben vanmorgen bij president Desiré Bouterse alarm geslagen over deze ontwikkeling. Volgens luitenant-kolonel Danielle Veira, directeur Nationale Veiligheid, baart de situatie bij de grenzen ernstige zorgen.
Ze wijst erop dat de regering in een vroeg stadium is begonnen om de COVID-19 dreiging te bestrijden. Het zijn al bijkans vier weken dat er maatregelen door de regering zijn ingesteld teneinde de verspreiding van COVID-19 in Suriname tegen te gaan. Een van deze maatregelen is dat de laatste twee weken een partiële lockdown van kracht is.
De situatie is volgens overste Veira redelijk stabiel, maar komt in gevaar door ongecontroleerde verplaatsingen en illegale overstekingen.
“Elke keer dat u oversteekt, zonder toestemming van het bevoegd gezag, vormt u een mogelijk gevaar voor uzelf en uw medemens. U vormt een gevaar voor de openbare gezondheid,” sprak directeur Veira richting zij die zich hieraan schuldig maken. Volgens haar moet elke oversteek beschouwd worden als een mogelijke besmetting waarbij iemand in 14 dagen tijd meer dan 400 personen kan besmetten. “If mi siki na Apoera dan mi siki na Paramaribo. If mi siki na Stoelmanseiland, dan mi siki na Nickerie,” sprak de veiligheidsfunctionaris.
Het Nationaal COVID-19 Managementteam zal niet toestaan dat door dit onverantwoord handelen de nationale veiligheid in gevaar komt. Overste Veira: “Wij accepteren geen handelingen, die de gezondheidsveiligheid van elke burger in dit land in gevaar brengt. Het gaat aan ons allen te wijten zijn, wanneer we van 10 COVID-19 positieven binnen zeer korte tijd klimmen naar meer dan 1000 besmette gevallen.” Volgens haar kunnen wij onszelf niet in een avontuur storten en afwachten wat zal komen. “Dit kunnen we, willen we en zullen we niet toestaan,” aldus de veiligheidsfunctionaris.
Ze benadrukt dat de strategie “voorkomen is beter dan genezen, drin dresi wakti siki” in verhoogd tempo wordt voortgezet. Er zal niets aan het toeval worden overgelaten, gezien de situatie urgent is.

Overige berichten