Redding Surinaamse economie: De onmisbare rol van Nederland

Nederland

INGEZONDEN- Het is essentieel voor iedereen die in Suriname woont om te erkennen dat de economie van ons land in grote mate wordt ondersteund door de substantiële financiële bijdragen van de Surinaamse diaspora in Nederland.

Sinds de jaren ’80 zijn het de Surinaams-Nederlandse gemeenschappen die gezorgd hebben voor zowel voedselpakketten evenals buitenlandse valuta, die een cruciale rol spelen in de economische stabiliteit van Suriname.

Het is van groot belang om toe te geven dat het de Nederlandse overheid is geweest die uiteindelijk de faciliteiten heeft geboden aan onze Surinaamse landgenoten om zich economisch te verbeteren en inkomsten te genereren.

Verder wordt er hulp geboden door sommigen die bijdragen met geld afkomstig uit overheidsuitkeringen – middelen van hardwerkende Nederlandse belastingbetalers.

Dit heeft significant bijgedragen aan het voorkomen van een totale economische instorting in Suriname.

Dankzij de onbaatzuchtige bijdragen van onze broeders en zusters aan de Noordzee, en ook de steun van opeenvolgende Nederlandse regeringen, zijn wij beschermd gebleven tegen talloze tegenslagen.

OOK INTERESSANT
Reactie op artikel "Surinaams begrotingstekort teruggebracht tot 4,3%"

Het is daarom van groot belang dat mijn landgenoten meer dankbaarheid en vooral respect tonen aan deze groep weldoeners.

Discriminatie of oneerbiedige behandeling van vakantiegangers uit Nederland door individuen met afwijkende overtuigingen, waarvan helaas dikwijls sprake is, is volstrekt onacceptabel en dient ten zeerste te worden ontmoedigd.

R. Pinas
DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud