Rechtvaardige strijd basis voor erkenning en acceptatie

Waar er rechtvaardig wordt gestreden ter bevordering van de ontwikkeling en ter ontplooiing van de mens als wezen, zal geen ander antwoord op geformuleerd moeten worden dan erkenning en acceptatie. Deze vorm van strijd is ver in de geschiedenis terug te vinden toen slaven zich begonnen te roeren en bleven roepen om gelijkheid en eerlijke kansen.

De Nationale Partij Suriname (NPS) constateert dat anno 2015, wanneer wordt herdacht dat 255 jaar geleden en wel op 10 oktober 1760, een vredestraktaat werd getekend door de voormalige kolonisator en de nazaten van de Ndyuka stam, duidelijk is dat deze strijd haar vruchten heeft afgeworpen.

Het proces van integratie en groei bij deze groep Surinamers heeft volgens de NPS langzaam maar zeker gestalte gekregen. Erkenning en acceptatie zijn nu meer dan ooit simpele groeiprocessen, waarbij de cultuur, leefgewoonten en leefstijl in veel gevallen zijn en nog steeds worden overgenomen door andere etnische groepen.

Het is in het bijzonder belangrijk na te gaan wat de rol is tussen de overheid en het traditioneel gezag. Te vaak blijkt dat deze groep het slachtoffer wordt van verschillende zaken die voornamelijk terug te vinden zijn in niet ideale onderwijsmogelijkheden, een gebrek aan  werkgelegenheid en een tekort aan de meest essentiële behoeften waaronder energie en stromend water.

Deze situatie lijkt te zijn verergerd door onder meer de recent verhoogde tarieven voor nutsvoorzieningen. De brain-drain die door de jaren heen heeft plaatsgevonden vanuit het binnenland zou onder deze omstandigheden kunnen toenemen.

De NPS wenst extra aandacht te vragen voor de mogelijke gevolgen van deze ontwikkeling voor, in het bijzonder, de mensen in het binnenland. Het stemt de partij aan de andere zijde zeer goed dat steeds meer binnenlandbewoners, al dan niet op eigen kracht, hun weg vinden in alle lagen van de maatschappij. Dit integratieproces draagt bij aan de daadwerkelijke natievorming.

Een natie die alleen goed tot uiting kan komen wanneer wij met z’n allen de begrippen erkenning en acceptatie ons eigen maken. Leren van elkaar met behoud van de eigen identiteit.

De NPS feliciteert de totale gemeenschap met de Dag der Marrons in het bijzonder allen die afstammen van de Ndyuka stam.

Overige berichten