Rechtszaak directie AZP en Volksgezondheid tegen actievoerende bond

advocaat recht rechter

GFC NIEUWSREDACTIE- De directie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft samen met het ministerie van Volksgezondheid een kort geding aangespannen tegen de actievoerende gezondheidsbonden.

Deze stap komt voort uit aanhoudende onenigheid over personele toelagen en de impact van de voortdurende acties op de gezondheidszorg.

Na uitvoerig en constructief overleg op maandag j.l. tussen het Ministerie van Volksgezondheid, ziekenhuisdirecties en vertegenwoordigers van de vakbonden in de ziekenhuissector, zijn alle kwesties met betrekking tot de personele toelagen grondig besproken en verduidelijkt. Dit overleg vond plaats naar aanleiding van aangekondigde acties bij vijf verschillende gezondheidsinstellingen.

Ondanks de positieve atmosfeer waarin het overleg plaatsvond en de open bespreking van de betrokken vraagstukken, hebben de betrokken vakbonden toch gekozen om hun acties voort te zetten. Deze voortdurende acties hebben tot gevolg dat de continuïteit van de gezondheidszorg in het gedrang komt.

Zowel de directie van het AZP als het ministerie van Volksgezondheid benadrukken dat zij de werkonderbreking als onacceptabel en onredelijk beschouwen.

OOK INTERESSANT
Regering neemt belangrijke beslissingen over grondconversie en grondhuurvergoeding

Om die reden hebben zij besloten om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de vakbond die actie voert binnen het AZP. Het hoofddoel van deze gerechtelijke actie is om onmiddellijk de hervatting van de reguliere werkzaamheden te bewerkstelligen.

Het kort geding, dat gepland staat voor woensdag 30 augustus 2023, markeert een stap die zowel de Directie als het Ministerie met spijt nemen. Zij erkennen dat het een uiterste maatregel is, maar voelen zich genoodzaakt om deze stap te zetten, gesteund door de ziekenhuisdirecties, omdat intensief overleg niet heeft geleid tot het gewenste resultaat.

Het Ministerie van Volksgezondheid betreurt ten zeerste dat een beroep op de rechterlijke macht noodzakelijk is geworden. Zij blijven echter vastberaden in hun streven om de continuïteit van de gezondheidszorg te waarborgen en het welzijn van de patiënten voorop te stellen.