fbpx

Recente ontwikkelingen baren DA91 zorgen

DA91 heeft met steeds grotere verbazing, ontsteltenis en afkeuring de politieke ontwikkelingen de afgelopen twee en een halve maand gevolgd.

Verbazing en bezorgdheid ontstond er reeds tijdens de perikelen rond de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen welke ons nog vers in het geheugen staan. Vooral de hertellingen die op oneigenlijke gronden werden uitgevoerd, zonder dat ooit een proces-verbaal openbaar gemaakt is.

Ook het feit dat 60.000 oproepingskaarten niet afgegeven waren, hetgeen simpelweg werd afgedaan met communicatiestoornis. De instanties belast met de telling en vaststelling van de verkiezingsuitslag gingen niet in op klachten en verzoeken van V7.

Teleurstellend was ook het gedrag vanuit de leiding van V7 om mee te doen met de duidelijke verdeel – en heersstrategie van de voorzitter van de NDP voor afzonderlijke formatie gesprekken.

Evenzo heeft DA91 de plotselinge ontbinding van V7, ervaren als een dolksteek naar de V7 – kiezers toe, die niet in het belang is van de gemeenschap en Suriname.

DA91 ziet de standpunten zoals verkondigd vanaf haar oprichting, voorafgaand aan de verkiezingen en tijdens de campagne niet slechts als een lippendienst maar staat nog steeds achter ze.

Een van de uitgaanspunten is dat ons land Suriname geleid moet worden door een politiek en maatschappelijk integer persoon zonder strafblad en met een schoon blazoen. Het is daarom ook absoluut onbegrijpelijk voor DA91 dat delen van de samenwerkende partijen uit V7, hun ondersteuning hebben gegeven aan de herbenoeming van de voorzitter van de NDP tot president van de Republiek Suriname in de DNA.

Overigens rijst de vraag hoe wettig deze DNA is, gezien het ongrondwettelijke handelen inzake art. 66 van onze Grondwet c.q. de ontheffing/benoeming van het oudste lid in jaren tot voorzitter van DNA. De geschiedenis zal ook hier een onweerlegbaar oordeel over vellen, meent de partij.

Als politieke vertegenwoordigers(V7) van circa 100.000 kiezers vinden wij dat de belangen en voorkeur van die groep steeds behartigd dienen te worden. Met het laten afweten om een tegenkandidaat te stellen; waardoor Suriname en de wereld zou kunnen zien dat wij in Suriname echt wel beschikken over integere kandidaten, zijn de wensen en voorkeur van V7 stemmers niet gediend. De opgegeven redenen voor deze handelingen heeft DA91 , eufemistisch gezegd verbaasd.

Desastreus financieel beleid

DA91 heeft gedurende de afgelopen 5 jaren steeds gewezen op het desastreus financieel beleid dat door de regering Bouterse werd gevoerd. De gevolgen hiervan worden nu steeds zichtbaarder. Tot onze grote verbazing worden de huidige problemen echter afgewenteld op een niet bestaande wereldcrisis.

Teneinde de schuld van zich af te schuiven voor de financieel-economische maatregelen werd de FEP in het leven geroepen. Maatregelen waarbij niet gesneden wordt in de inkomsten van president en consorten, maar wederom het volk verder uitgeknepen wordt. Ook daar weer zagen we tot onze ontsteltenis dat politici die beter hadden moeten weten, kredietwaardigheid verschaften aan de voorzitter van de NDP door deel te nemen in dit marionettenspel.

Recht en waarheid maken vrij

Dat het deze regering en de voorzitter van de NDP absoluut niet serieus is met de daadwerkelijke ontwikkeling van de totale gemeenschap blijkt overigens ook uit de wijze waarop de 8 december moorden wederom door hen politiek worden ingezet en misbruikt.

Als we daaraan toevoegen opvattingen die door enkele DNA-leden zijn geuit als zouden zij geen boodschap hebben aan vonnissen van de rechterlijke macht, dan maakt DA91 zich heel ernstige zorgen over de toekomst van Suriname en ons allen die hier wonen en werken.

We zijn hard op weg een maatschappij te worden met een zwaar aangetaste moraal. Ons wordt geleerd om in niets goeds meer te geloven, om geen rekening met elkaar te houden en om alleen om onszelf te geven, onszelf te regelen…..

DA91 is zich hier terdege van bewust. Dit is nog meer een stimulans voor ons om de strijd tegen deze neergang, gebaseerd op manipulatie voor lijfsbehoud, eigen belang en intimidatie, verhevigd voort te zetten met alle ons ten dienste staande middelen.

DA91 zal de ontwikkelingen kritisch blijven volgen en blijven spreken namens alle Surinamers die daadwerkelijk de tekst in ons volkslied: “Recht en Waarheid maken vrij” eer willen aandoen. Wij roepen alle Surinamers op de moed niet op te geven en samen met ons de strijd voort te zetten voor een beter Suriname, waar onze geschiedenis, ons heden en onze toekomst in harmonie met elkaar leven”, aldus DA91.

D

Overige berichten