fbpx

REBYCLAC-steeringcomité meeting gehouden in Mexico

GFC NIEUWS- Reduce Bycatch, Latin American and Caribbean oftewel REBYC-LAC –II project, ten behoeve van de visserijsector, heeft als doel de bijvangsten van de trawlerboten duurzaam te beheren in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Aan dit project welke loopt van juni 2015 en tot 2020 participeren Brazilië, Colombia, Costa Rica, Mexico, Trinidad en Tobago, en Suriname.

Dit project richt zich op verbetering van de wetgeving, het verbeteren van de vangsttechnologie en het vergemakkelijken van het gebruik van de bijvangsten, zodat die duurzaam kunnen worden gebruikt.

Op 28 november jongstleden is er een bijeenkomst georganiseerd door het Onderdirectoraat Visserij van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in samenwerking met een team van experts van de FAO.

Op deze meeting waren aanwezig vertegenwoordigers van de visserijsector, de overheid, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en andere belanghebbenden binnen de visserijsector.

De aanwezigen zijn geïnformeerd over de geplande activiteiten van het project. Er werd een presentatie van Antropoloog, Celine Duijves gehouden die de focus heeft gelegd op het “National diagnostics of fisherfolk organizations” terwijl de rol van de vrouwen binnen de trawlervisserij industrie werd belicht door Sheila Ketwaru-Nurmohamed.

BEKIJK OOK
Broer timmert zusje in elkaar omdat ze zilveren ketting zou hebben gedragen

Op 4 en 5 december jongstleden kwam het steeringcomité van REBYC-LAC in Campeche-Mexico bijeen.

Op deze bijeenkomst werd Suriname vertegenwoordigd door Radjes Asraf, hoofd beleidsmedewerker Visserij op Ministerie van LVV.

Deze bijeenkomst had onder andere als doel, de bereikte resultaten zoals voorgeschreven op zowel technisch alsook administratief gebied te bespreken. Als voorbeeld kan genoemd worden de samenwerking met stakeholders, aangepaste voorschriften voor inspecties op zee en voorschriften van de visvangstnetten.

Er werd een diagram overzicht gegeven van de vangsten. Aan de orde kwamen ook de resultaten met betrekking tot regionale samenwerking en trainingen die verzorgd zijn in de afgelopen periode.

De obstakels en dreigingen voor het bereiken van de gestelde doelen van het REBYC-LAC –II project zijn ook besproken.

Enkele bedreigingen binnen dit geheel zijn het niet voldoende aanwezig zijn van kader, de samenwerking met stakeholders en hun betrokkenheid.