fbpx
Reactie van der San op Lex speciales versus Lex generalis

Beste redactie, ik was verheugd toen men mij zei dat Mr. Hugo Essed heeft gereageerd op mijn artikel “verkiezingen uitstellen?”

Ik was blij omdat ik dacht een reactie te kunnen verwachten die meer licht zou doen schijnen op het onderwerp.

Maar toen ik zag waar het over ging, was ik eigenlijk teleurgesteld, aangezien de heer Essed het artikel heeft aangegrepen om mij persoonlijk te willen tackelen, want een pertinent juridische onjuiste stelling te willen corrigeren, heeft niets van doen met de opmerking “een persoon die zich regelmatig laat voorstaan het staatsrecht te beheersen”.

Deze bewering heeft mij ertoe gebracht om alsnog te reageren, omdat ik juist vaak genoeg te kennen geef niet alwetend te zijn als mens, maar ik wil wel overtuigd worden, geen middelmatig gebabbel. Het derogatie beginsel waar de heer Essed het over heeft is duidelijk en het wordt geacht bij iedere juridische student bekend te zijn.
Mijn verwijzing heeft betrekking op de Kiesregeling die een Kieswet is waarvan het Kiesbesluit een integrerend onderdeel is behorende tot het wettelijk kader voor de organisaties die deelnemen aan de verkiezingen.

Vanwege deze bijzondere organisatievorm die door de overheid is gekozen is het Staatsbesluit van 7 april 2005 met de daarin vervatte modellen onlosmakelijk verbonden met de inhoud van de Kiesregeling in deze, artikel 39 van de Kieswet .

Wanneer in dat kader van de probleemstelling bij de diverse hoofdstembureaus erop wordt gewezen hier te doen te hebben met een Lex speciales dan begrijpt iedere (bestuurs)jurist dat de rechttoepasser hier met veel inzicht en gevoel voor nuances moet handelen omdat de rechtspersonen, de besturen van de politieke organisaties, geen rechtsingang hebben bij de burgerlijke rechter.

De rangorde der wettelijke regelingen is hier niet aan de orde derhalve zijn de gebruikers van deze bepalingen verplicht uitvoering te geven zoals het staat.

Dus Schoenmaker hou je bij je leest.

Eugéne van der San

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.

6 nieuwe coronabesmettingen

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal zijn 6 personen positief getest op Covid-19 en 2 genezen. Het aantal actieve gevallen is 22.

ANRS en politie Latour houden verkeerscontroles

GFC NIEUWS- De afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) heeft samen met andere wetsdienaren van het politiebureau Latour op 17 november een gezamenlijke verkeerscontrole gehouden.