fbpx
Reactie op ‘Natievorming aan haar beloop overlaten’

Mijn eerste vraag is “hoe kan er tot natievorming worden overgegaan zonder te vermengen en toch Surinamer te willen zijn?”

Het lijkt mij een contradictie in terminis, een onmogelijkheid, want dan kan nooit een natie daaruit voortkomen zonder onderdrukking als gevolg. Aangezien ik een grote tegenstander ben van een klasse maatschappij, waar klassen gescheiden door het leven moeten gaan, zal ik dat ook nooit voorstaan.

Wie voorstander is van natievorming, moet toestaan dat mensen uit verschillende rassen zich mengen met elkaar. Van huis uit, moet derhalve afgestapt worden, kinderen, jongens en meisjes dus van jongst af, te verbieden om met donkergekleurde mensen of mensen van een ander ras te trouwen of samen te leven ten einde die smeltkroesvorm te dwarsbomen. Natievorming zal ontstaan uit een samenlevingsvorm waarin mensen worden voorbereid om op respectvolle wijze omgang te hebben met elkander. Maar niet uit die verfoeilijke traditionele houding ervoor te waken geen verhouding aan te gaan met de sekse van de andere ras op straffe van moord of excommunicatie door familie.

Uit het relaas van ondergetekende Jack Mohanlal, wordt mijns inziens in zijn ingezonden stuk, nergens voorzien van een sociaal psychoanalytische onderbouwing voor zijn gelijk.

Nochtans zie ik gaarne vanuit een sociaal psychoanalytische benadering de analyse van Mohanlal, tegemoet. Want als Mohanlal, beweert dat wie dan ook, inclusief mij als persoon moet beschikken over een hoog ontwikkelt vermogen, dan betekent dat, dat hij moet kunnen uitleggen hoe hij tot die sociaalpsychoanalyse is gekomen.

Want als de heer Shailendra Girjasing in de hoedanigheid van voorzitter van de Stichting Vrienden van Commewijne, iets over mengen van rassen zegt, dan heeft dat een zekere lading en impact.

Ik daag de heer Jack Mohanlal uit, deze zin van voorzitter van de Stichting Vrienden van Commewijne, Shailendra Girjasing “Je hoeft je niet te vermengen om Surinamer te zijn. Wij nazaten van de immigranten uit India zijn geboren in dit land en zijn ook Surinamers”, sociaal psychoanalytisch te ontleden.

Dan zal hij merken, dat zijn analytisch brein tekortschiet, en immer de zeer deviante redenatie trekken zal blootleggen, op de door hem gebezigde conclusie. De uitspraak van Gijasingh en Mohanlal hebben een zeer geladen toon.

De toon neigt in geen geval tot verbroedering. En aangezien ik veronderstel dat Girjasingh en Jack Mohanlal hindoes zijn, is de link door mij gauw gelegd.

Ik citeer:
‘De kernboodschap van de heer Girjasing is: “om Surinamer te zijn, hoef je niet vermengd te zijn’.
‘ Nergens en te nimmer heeft de heer Girjasing de Surinamers van Hindostaanse afkomst opgeroepen:
1. om zich verheven te voelen boven anderen en anderen minderwaardig te beschouwen.
2. om het kastensysteem aan te hangen en te consolideren’

Maar elke niet- hindoe Surinamer die dit leest, zal wel gruwen van zulk een boodschap met die navrante verhulde ondertoon. Een toon, die eigenlijk pontificaal wordt gesteld tegen het emotiequotiënt die dat oproept onder de vredige Surinaamse gemeenschap, om die daarna af te zwakken van dat het niet zo bedoeld is als gezegd is. Zeer lafhartig is die uitspraak wel, die als een por in de rib en laag bij de grondmentaliteit wordt ervaren.

Jack Mohanlal corrigeer je fouten en vermaan je, maar probeer geen gelijk te hebben waar je een scheve schaats rijdt.

Dat ik gefrustreerd ben, dat is wel een goede opmerking. Maar alleen verdraait u mijn frustratie, want wat ik graag zie, is dat de natievorming eindelijk van de grond komt, via huwelijken tussen de verschillende rassen binnen de eigen samenleving.

Ik kan geen respect opbrengen voor Surinamers in Suriname die Suriname willen blijven bevolken met mensen uit gebieden en landen waar ze ooit vandaan kwamen. Waar wij Surinamers voor moeten waken is dat er geen mensen over de grenzen worden geïmporteerd. De VHP is met 25% gegroeid tijdens deze verkiezingen. Wat ik niet hoop is dat die 25% groei, niet uit India of elders over de grenzen vandaan is gekomen.

AH.TjAH

Meer nieuws

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…