fbpx

Reactie op ‘Je hoeft je niet te vermengen om Surinamer te zijn’

Een zeer walgelijke constatering die de heer Girjasing oppert met zijn stelling, ‘je hoeft je niet te vermengen om Surinamer te zijn’.

De heer Girjasing leeft nog in de tijd van het hindoeïstische kastensysteem, dat vermenging met daaronder lager gelegen mensen in het kastenstelsel verwerpt omdat hij die als minderwaardigen beschouwt.

Mijn adagium is dat er altijd al vermengingen zijn geweest tussen rassen en mensen die dat willen. Tegenstanders heb je altijd al gehad, maar moet je dat zo van de daken propageren? Dan hoor je niet in een verdraagzame en tolerante Surinaamse samenleving thuis lijkt mij, want Suriname is een smeltkroes van een nieuw volk in wording, waar mensen die het verwerpelijke gedachtengoed van het kastensysteem aanhangen en des te meer willen consolideren niet horen.

Wij Surinamers willen behoren tot verscheidene etnische groepen, in plaats van een bepaalde groep. Om dat doel te bereiken, moet en zal er behoorlijk vermenging van de verschillende rassen plaatsvinden. En daarmee zijn wij hard op weg!!!

Mensen als Girjasing die het kastensysteem aanhangen en hoog in het vaandel torsen, horen niet thuis in Suriname maar moeten terug naar India. Ik krijg sterk het vermoeden en daarna de volstrekte overtuiging dat de heer Girjasing geen echte volksvertegenwoordiger kan en moet zijn van het Surinaamse volk.

Het zijn soortgelijke valse profeten die gehuld zijn als wolven in schaapskleren die beweren dat zij voor Suriname kiezen, terwijl zij bedoelen het land te bevolken met hun soortgenoten uit het verfoeilijke kastensysteem van India.

Wat mij betreft, moeten figuren als Girjasing integraal doorgetrokken als persona non grata worden verklaard en het paspoort worden ingetrokken en niet gekozen worden in de DNA, maar worden uitgezet.

Zo zie je weer, met figuren als Girjasing, haal je binnen je systeem met het ‘Trojaanse paard’ mensen binnen die op termijn schade zullen berokkenen aan je systeem, omdat ze achteraf onbetrouwbaar zullen blijken te zijn. Volgelingen van Girjasing behoren tezamen met hem het staatsburgerschap te worden ontnomen, omdat die nooit waardige Surinamers zullen worden. Wie niet wil mengen, moet eruit gekieperd worden, want met het kastensysteem kan geen natie worden gevormd.

Mensen uit het kastensysteem worden collaborateurs, dus kunnen dergelijke lieden jou met huid en haar verkopen aan elke tegenstander die wat te bieden heeft. Ik zeg het luid en duidelijk, weg met Girjasing en z’n volgelingen, want ze zullen Suriname altijd in de uitverkoop zetten.

AH.TjAH

Overige berichten