fbpx
Reactie NIKOS op IDOS-peiling

GFC NIEUWS- Het IDOS heeft een opiniepeiling gepubliceerd, waarvan het stemgedrag van de kiezer in Paramaribo is vrijgegeven.

Onze complimenten dat IDOS de draad weer heeft opgepakt. In het bericht van IDOS wordt een opiniepeiling van NIKOS genoemd, maar daarbij zijn wat zaken kennelijk door elkaar gehaald, welke wij hierbij willen corrigeren.

NIKOS heeft op 12 april 2019 het eerste persbericht over de peiling in Paramaribo naar alle media gestuurd. In dat persbericht stond een tabel met de uitslag. Deze tabel wordt hier gebruikt, maar aangevuld met de nieuwe data van IDOS, zodat de lezer meteen een vergelijking kan maken hoe het stemgedrag veranderd is in het afgelopen jaar.

Tabel: Stemverhoudingen in Paramaribo in april 2019 (NIKOS) en februari 2020 (IDOS)

In het artikel van IDOS staat “dat in Paramaribo de NPS de enige partij is die een significante groei heeft vertoond” in het afgelopen jaar. Uit de tabel blijkt dat de NPS inderdaad flink gegroeid is en wel van 8,2% naar 12,2% oftewel met 49%. Maar ook de ABOP is flink gegroeid (met 46%) en hetzelfde geldt voor de NDP (24%) en de VHP (25%).

De grootste relatieve groei is echter die van de HVB nl. met 1650% en dat geldt ook voor de PL (300%) en de BEP (275%), ofschoon geen van deze drie partijen voorlopig een zetel halen, want hoewel de groei relatief groot is halen zij de ‘kiesdeler’ nog niet.

Uit de tabel is ook heel makkelijk te verklaren waar de groei van al deze partijen aan ligt. We zien namelijk dat het percentage zwevende kiezers fors is afgenomen en wel van 50% tot 30%. Het is dus nog niet zo dat de partijen gegroeid zijn ten koste van andere partijen, want alleen bij DOE zien we een kleine afname (van 0,5%).

Zetelverdeling NIKOS en IDOS

Bij de zetelverdeling maakt het IDOS ook een merkwaardige fout, waarbij zij aangeeft dat de VHP in zetels van 6 naar 4 achteruit gaat, terwijl de NDP en ABOP stabiel blijven. De bovenstaande tabel laat juist zien dat er vrijwel niets is veranderd tussen de peiling van NIKOS en IDOS, behalve dat er bij de zwevende kiezers 1 zetel af is gegaan (van 7 naar 6), terwijl die zetel juist naar de VHP blijkt te zijn gegaan (van 3 naar 4).

Voor het overige blijven alle andere partijen op hetzelfde aantal zetels steken als een jaar geleden. Hierbij speelt echter ook een ietwat technische kwestie, omdat NIKOS ook de groep kiezers vermeld heeft die geen antwoord heeft gegeven en deze groep heeft opgeteld bij de groep die aangaf niet te zullen stemmen.

Bij de zetelverdeling zijn deze beide groepen echter weggelaten, omdat NIKOS er van uit gaat dat deze groepen niet naar de stembus zullen gaan d.w.z. ze worden niet beschouwd als echte ‘zwevende’ kiezers. Daarbij is er van uitgegaan dat bij elke verkiezing blijkt dat in Paramaribo circa 30% van de kiezers niet gaat stemmen.

In het NIKOS persbericht is een verdere analyse gemaakt, waarbij de groep zwevende kiezers naar ratio is verdeeld over alle partijen om te kijken hoe de zetelverdeling er dan uit zou zien d.w.z. de 7 zetels van de zwevende kiezers zijn verdeeld over de verschillende partijen en daarbij zou de VHP op 6 zetels komen en de NDP ook op 6.

De NPS zou dan op 3 zetels uitkomen en de ABOP op 2 zetels. IDOS heeft die verdeling zonder zwevende kiezers verward met de feitelijke distributie van zetels zoals die uit de peiling kwam (zoals aangegeven in de bovenstaande tabel). Voor de andere partijen is dat echter niet gedaan, waardoor de verwarring is vergroot.

Voor het overige feliciteert NIKOS het IDOS met deze peilingen die de meningen van de burgers weer ruimte geven.

Meer nieuws

Man (26) overleden na botsing met boom

GFC NIEUWS- 29/11/20- Bij een eenzijdig ongeval is zondagmorgen een 26- jarige man om het leven gekomen. Getuigen hebben het slachtoffer nog gereanimeerd.

Covid-19: 82 testen, 1 positief

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal testte slechts 1 persoon in Paramaribo positief op Covid-19. In totaal zijn 82 testen uitgevoerd.

Wayana willen eeuwenoud pad herstellen

GFC NIEUWS- Door een historisch looppad van de Wayana in Zuid-Oost Suriname weer open te kappen, kunnen de Wayana Inheemsen, die dorpen hebben in zowel…

Ricardo Panka nieuwe woordvoerder NDP

GFC NIEUWS- De Nationale Democratische Partij (NDP) laat in een persbericht weten dat vanaf 27 november Ricardo Panka als woordvoerder van de partij zal optreden.

DOE en A20 gaan samenwerken

GFC NIEUWS- Met het oog op de stabiele ontwikkeling van Suriname, tekenen op 27 november de politieke partijen Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) en…

Nickerie drie agronomen rijker

GFC NIEUWS- Sanchit Chandenie, Gangapersad Roshnie en Jaggessar Chandriekapersad zijn de eerste drie studenten die, zijn afgestudeerd van het programma Agronomie aan het Polytechnic College…

‘Suriname surprise op Curaçao’

GFC NIEUWS- Roberto Tjon A Meeuw, Surinaams kunstenaar en surfliefhebber op Curaçao, spat heldere kleuren verf over tientallen tegeltjes.