fbpx
Reactie hoofdbestuur PL op de verklaring van enkele leden

Het is niet de gewoonte van de leiding van de partij om publiekelijk te reageren op beschuldigingen geuit door “leden van de partij”. Het is daarom, dat de ondergetekenden in de pen zijn geklommen, en eveneens, omdat de aantijgingen van de zogenaamde “structuren van de partij” niet de waarheid verkondigen.

Dat de ondergetekenden van de verklaring (https://www.gfcnieuws.com/structuren-pl-keuren-handelswijze-partijleider-Somohardjo-af), waarin staat aangegeven dat zij hun ernstige afkeuring uitspreken, dat mag.

Is echter de plaats waar zij hun misnoegen uiten wel de juiste, vragen wij ons af? We kennen daarvoor de partijraadsvergadering. Waarom werd toen, geen protest aangetekend? Mooier nog, waarom waren ze niet aanwezig, ondanks de uitnodiging die zelfs door een paar van de ondertekenaars waren uitgedeeld.

Eenieder kreeg de gelegenheid zich te uiten over het onderwerp. Los van het feit dat hun kritiek nu niet geuit is op het statutair aangewezen forum, het zijn maar net 20 kernen die het besluit, dat overigens unaniem is genomen door de meerderheid van het aantal partijraadsleden, bezwaarlijk vinden. Het aantal kernen waaruit de partijraad bestaat is meer dan het tienvoudige van dit aantal. Trouwens, hoe legitiem zijn “deze protesterende kernen”?

Er wordt vervolgens aangegeven dat de heer Somohardjo de stem van de partijleden en de stem van het volk minacht. Ten eerste, de heer Somohardjo is nog steeds de partijvoorzitter en hij handelt in die hoedanigheid namens de structuren van de partij.

Men neemt makkelijk de woorden “de stem van het volk” wanneer die een bepaald belang moet dienen. Wie is het volk? Is dat niet, dat deel, dat hun stem aan de Pertjajah luhur in V7 combinatie hebben toevertrouwd op basis van wat ze zijn beloofd? En was de belofte niet, dat wij onder geen beding de NDP zonder ondersteunen vanwege hun desastreus beleid? Hebben de kiezers inderdaad gestemd op de heren Sapoen en Chitan om onder alle omstandigheden en tegen wat ze beloofd zijn een coalitie te vormen met de NDP?

Een goede uitgangspositie was het argument dat wordt aangehaald om de gedane belofte te breken en de handelingen te rechtvaardigen. Die had de partij toch ook, in het vorig kabinet? Hadden wij armslag om beleid te voeren? Neen…het spel, om het even figuurlijk uit te drukken, werd volledig beheerst door de NDP. Wij waren immers één van de partijen die waren samengeraapt. Gaat dat veranderen, nu de NDP het spel heeft gekocht?

Het bevlekte blazoen! Werkt de verklaring juist niet dit blazoen te vervuilen?

Het wordt ervaren als een scherpe dolksteek die een vader zijn kinderen geeft. Maar…., hoe voelt de vader zich, wanneer zijn kinderen het huis dat hij heeft opgezet met hem erin wordt vernietigd?

Er wordt verder in de verklaring aangegeven dat de heer Somohardjo een persoonlijk belang dient en dat hij voorbij gaat aan het groter belang. Wat is dat belang, een dwangsom van Srd 1 miljoen per dag en dat ze ongestoord kunnen doen wat ze willen met de integere stemmen van onze kiezers? Of het behoeden dat het land naar de filistijnen gaat.

Ze hebben daarom aangegeven het initiatief van de hervormings- en vernieuwingsbeweging van de Pertjajah Luhur die is geïnitieerd door de heren Sapoen en Chitan te ondersteunen. Maar….., heeft de leiding die beweging dan niet ondersteund? Wat is dan de verklaring dat jongelingen zoals Noersalim, Dorien en Ralim op verkiesbare plaatsen waren? En trouwens op welke momenten vanaf Sapoen toetrad tot de partij werd dit onderwerp ter sprake gebracht?

De partij behoeden voor verdere afbraak is ten slotte de oproep. Welke afbraak? De partij is stabiel. In 2010 werden wij ondersteund door 30.000 stemmers. Zet dat aantal af tegen 1000 RR-, DR -en DNA- posities. Dat brengt 30 stemmers gemiddeld voor 1 positie. In 2015 waren dat 15.000 stemmen voor 200 posities. Dat geeft een resultaat van 75 stemmen voor 1 positie. Waar is de afbraak?

Ingrid Karta-Bink en Ronny Tamsiran
Hoofdbestuursleden van de Pertjajah Luhur

Meer nieuws

Covid-19 actieve gevallen onder de 100

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is onder de 100. Volgens de jongste update op het dashboard zijn nu 72 personen in Suriname besmet met…

Commissie buigt zich over regulering grondbeleid

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft ter regulering van het grondbeleid een commissie geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Presidentiële commissie moet Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Commissie Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

14 nieuwe Covid-gevallen, 24 genezen

GFC NIEUWS- Binnen een etmaal zijn er 14 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Twee mannen beschoten in boot

GFC NIEUWS- Twee mannen zijn vorige week beschoten toen ze in een boot stapten te Godo olo in Sipaliwini. Impotent of minder potent? Maak online…

Man mogelijk dood na hartaanval in auto

GFC NIEUWS- Een 60-jarige man werd vanmorgen dood aangetroffen in zijn voertuig. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Hoefdraad binnenkort op Interpollijst

GFC NIEUWS- Ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zal binnenkort op verzoek van de procureur-generaal (pg) van Suriname worden geplaatst op de Interpollijst. Impotent of minder…

MMC heeft nieuw bestuur

GFC NIEUWS- Het Mungra Medisch Centrum heeft een nieuw stichtingsbestuur, dat vrijdag is geïnstalleerd door de Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Impotent of minder potent?…

28 nieuwe Covid-gevallen, 18 genezen

GFC NIEUWS- Donderdag op vrijdag zijn er 28 nieuwe Covid-19-gevallen genoteerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…