fbpx

Reactie bisschop Steve Meye over aantijgingen seksueel misbruik

“Met grote ontsteltenis heb ik kennis genomen van een onvoorstelbare grote en leugenachtige aanklacht tegen mij door mevrouw Blokland en haar dochter vanuit België. Ik wil in deze korte reactie op deze gefabriceerde aantijgingen met klem benadrukken dat deze beschuldigingen NIET op waarheid berusten. Deze mensen waren gemeenteleden in de kerk in Suriname en zijn enkele jaren terug verhuisd naar België”, begint bisschop Steve Meye zijn verhaal.

Hieronder de rest van zijn reactie:

“In de periode dat zij in de kerk kwamen, hebben wij van de leiding van de gemeente ze met alle liefde van God begeleid en gecounseld door de vele persoonlijke problemen waarmee ze zaten. Daardoor ontstond er een “herder- schaap”-band tussen deze familie en mijn persoon. Ook toen zij op een gegeven moment verhuisden naar Nederland/België bleef die band er, waardoor zij op de hoogte waren wanneer ik naar Nederland of België kwam en in welk hotel ik verbleef.

Vanwege de confidentie van de gevoerde counselinggesprekken met betrokkenen en de geestelijke problemen waarmee zij te kampen hadden/hebben, zal ik vooralsnog niet op de aantijgingen ingaan, omdat ik sterk geloof in het niet schaden van het vertrouwen dat gemeenteleden plaatsen in hun voorgangers. Ik weiger om vooralsnog de geestelijke conditie van de dame in kwestie nu reeds aan de orde te stellen, behalve dat zij vaker heeft bewezen in een “waanwereld” te leven. Ik vind het vreselijk dat zij nu met dit leugenverhaal op zo’n wijze in de media treedt, met het kennelijk doel om mijn goede naam door het slijk te halen door dit lasterlijke gepraat.

Voor wat de motieven achter deze onsmakelijke handeling van laster betreft, tast ik nog steeds in het duister. Dat de moeder ook blindelings alles gelooft wat haar dochter haar zegt wat vermeend zou zijn gebeurd, terwijl zij drommels goed op de hoogte is van de geestelijke toestand waarin haar dochter zich bevindt, vind ik ook hemelschreiend. Waarschijnlijk zit er een sterke jaloezie en afgunst achter dit, heel goed in elkaar gezet scenario, om het geloofwaardig te laten overkomen. God weet alleen wie hier achter de schermen in het duister zitten.

Wat ook heel duidelijk moet zijn, is dat zo een ernstig feit waar ik zo in het openbaar van word beschuldigd, anderhalf jaar terug vermeend zou zijn geschied en men toen niet direct aangifte tegen mij heeft gedaan. De harde bewijzen ontbreken in alle talen en de vermeende “bewijzen” die zij zeggen te hebben tegen mij, zijn enkele appberichten die heel makkelijk gefabriceerd en/of gemanipuleerd kunnen worden; dat is bij digitale berichten alom bekend. Ook dit geeft wederom aan dat er andere krachten achter dit gefabriceerde scenario zitten.

Het is compleet onbegrijpelijk voor mij dat mensen die je hebt geprobeerd te helpen zo ver gaan in het door het slijk halen van je naam. Deze situatie laat mij denken aan het Bijbelverhaal van Jozef (Genesis 39), waar ook hij valselijk werd beschuldigd van het aanranden van de vrouw van Potifar en zelfs onterecht in de gevangenis heeft moeten zitten daarvoor.

Het enige dat ik verder van deze onsmakelijke situatie kan zeggen is: God zal het voor mij opnemen, als de rechtvaardige rechter!!! Ik wens hiermee te volstaan en verwijs voor alle andere zaken naar mijn advocaat”, aldus bisschop Meye.