RCR Zorghotel in beeld als quarantaine

GFC NIEUWS- Over geluiden als zou het Wanica Ziekenhuis niet voldoen, zegt vicepresident Ashwin Adhin dat het ziekenhuis volledig geschikt is als quarantaine ruimte.
Hij liet op een persconferentie weten dat er uitbreiding komt van ruimtes om te voldoen aan de opvang. De vp noemde onder meer ingezeten die nog moeten terugkeren c.q. worden opgehaald, PSA-houders en leden van diplomatieke diensten als groepen die in quarantaine geplaatst zullen worden.
Zowel Adhin als Jerry Slijngaard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR), legden tijdens de persconferentie de nadruk op de noodzakelijke uitbreiding van opvangfaciliteiten. Volgens Slijngaard is er reeds een aantal plaatsen geïdentificeerd. Een hiervan is het RCR Zorghotel, dat volgens de coördinator is ingericht als quarantaine ruimte.
Een van de voorwaarden waaraan zo een faciliteit moet voldoen is dat er geen andere personen in mogen dan zij die geïsoleerd zijn. Volgens de coördinator wordt er uitgekeken naar grote ruimtes waarin een aantal mensen geplaatst kan worden.
Hij noemt in deze sporthallen, grote loodsen en hotels. In geval van nood zullen er tenten worden opgezet als noodvoorziening, maar volgens Slijngaard is het ook niet redelijk om vanwege de incubatietijd van het COVID-19 coronavirus mensen 14 dagen in een tent te houden.
Vanwege de snelheid waarmee het virus zich verspreid – de factor is 1 op 20 – kan het volgens Slijngaard zijn dat men al snel de beschikbare ruimte heeft ingevuld, waardoor er moet worden gekeken naar mogelijkheden om andere ruimtes te creëren.
Besloten is deze week het aantal ruimtes op te voeren naar 300 en het streven is om daarna naar 2000 te gaan.

Overige berichten