Ravaksur vraagt weer aandacht van Hoefdraad over fiscale issues

In een schrijven vraagt de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) wederom de aandacht van de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, over verschillende fiscale issues.

Tijdens een bespreking tussen Ravaksur en de minister op 9 januari over de aanpassing van de belastingvrije voet en de aanpassing van de belastingschijven ten behoeve van de werkers in ons land was afgesproken dat partijen de week daarop verder over deze voor de werkers zeer belangrijke kwestie nader van gedachten zouden wisselen.

In een schrijven aan de president van Ravaksur waarover de minister een kopie beschikt, is eveneens aangegeven dat de belastingdruk daarnaast aanzienlijk verhoogd werd door de invoering van de rij -en voertuigenbelasting.

Ravaksur vroeg daarom de totale belastingdruk te verlagen. De vervolgvergadering is helaas tot nu toe uitgebleven, en is de rij- en voertuigenbelasting een voldongen feit welke direct en indirect, de reeds zwaar getrokken wissel op de koopkracht van werkers verder verzwaard, haalt de organisatie aan in de brief aan Hoefdraad.

“Inmiddels zijn vele werkers o.a. die aangesloten zijn bij de verschillende lid-organisaties teneinde raad en eisen volkomen terecht van de vakcentrales maatregelen die een verbetering van de koopkracht voor de werkers zullen betekenen. Het voornoemde houdt in dat de eerder vermelde vervolgvergadering een nog spoedeisender karakter krijgt dan voorheen”, schrijft de voorzitter van Ravaksur, Robby Berenstein.

Zij doet doet een beroep op de minister om haar op korte termijn te ontvangen ten einde concrete maatregelen over dit onderwerp te bespreken.

Overige berichten