fbpx

Ravaksur schrijft Hoefdraad weer over fiscale aanpassingen

De Raad van Vakcentrale in Suriname (Ravaksur) heeft weer een herinneringsschrijven over fiscale aanpassingen gericht aan minister Gillmore Hoefdraad van Financiën.

Eerder werd op 12 maart een herinneringsschrijven gericht. De materie gaat over de aanpassing van de belastingvrije voet en de aanpassing van de belastingschijven ten behoeve van de werkers in ons land.

Hieronder het schrijven van Ravaksur

“Inmiddels hebben wij u ook een voorstel van Ravaksur over deze problematiek doen toekomen en u hebt ons de toezegging gedaan dat u ons in contact zou brengen met de experts Uwerzijds, teneinde de voortgang van het besluitvormingsproces te versnellen. Dit heeft helaas nog niet plaatsgevonden, wat wij ten zeerste betreuren.

Wij worden nu over de hele linie geconfronteerd met nieuwe CAO onderhandelingen, waar de lonen en salarissen worden aangepast, waarna de werkers worden geconfronteerd met het belasingsysteem dat als ‘killing’ door hen wordt ervaren.

BEKIJK OOK
Wet Fiscale Jurisdictie goedgekeurd door parlement

Maar ook de werkers die om hun inkomen te vergroten meer overwerk zijn gaan verrichten worden met dit belastingsysteem geconfronteerd.

Ook de door u voorgestelde ‘deadline’ van juni 2019 om een eindvoorstel te hebben wordt niet gehaald, hetgeen ons zorgen baart.

Inmiddels zijn vele werkers o.a. die aangesloten zijn bij de verschillende RAVAKSUR lid organisaties teneinde raad en eisen volkomen terecht van hun vakcentrales maatregelen die een verbetering van de koopkracht voor de werkers zullen betekenen.

Wij hebben nu geen andere mogelijkheid meer, dan om van u te eisen dat op korte termijn een aantal besprekingen volgen, teneinde deze materie te finaliseren.

Wij hopen u met dit herinneringsschrijven van dienst te zijn geweest en zien op korte termijn uw uitnodiging tegemoet”, aldus Robby Berenstein namens het Presidium van Ravaksur.