fbpx

RAVAKSUR roept DNA en regering op ingeslagen weg te verlaten

GFC NIEUWS- RAVAKSUR roept de regering en het De Nationale Assemblee op, om de ingeslagen weg te verlaten, en de werkende klasse niet weer te storten in nog meer armoede en ellende.

“RAVAKSUR heeft met grote verontwaardiging kennis genomen van het besluit van de regering om via een initiatief wet het leningenplafond in de wet op de staatsschuld te verwijderen en alle strafmaatregelen uit de huidige wet te schrappen.

“RAVAKSUR, zijn leden en de gehele samenleving zijn in het recente verleden reeds op brute wijze geconfronteerd met de effecten van een ongebreideld uitgaven- en monetair beleid van regeringen.

“De recente gevolgen van dit beleid waren een ernstige devaluatie van de SRD en inflatiecijfers van meer dan 50% per jaar. We hebben het toen allemaal goed in onze zakken gevoeld, omdat de koopkracht van de burgers sterk is afgenomen, waardoor er sterke verarming bij grote delen van de werkende klasse is opgetreden.

“Tot en met de dag van vandaag zijn de gevolgen ondanks een aantal genomen beleidsmaatregelen nog voelbaar bij grote delen van de werkende klasse.

“RAVAKSUR heeft in het verleden mede met anderen in de samenleving aan de basis gestaan en concreet bijgedragen aan de ideeënvorming van de wet op de staatsschuld.

BEKIJK OOK
Verkeersbrigadiertjes weer actief in nieuw schooljaar

“De beperking van het leningenplafond en de in de wet opgenomen strafbepaling zijn niet voor niets in de wet opgenomen. Deze bepalingen moeten de werkende klasse en de overige delen van de samenleving beschermen tegen budgetair wanbeleid en monetair onevenwichtig beleid.”

RAVAKSUR vindt het een uitermate gevaarlijke situatie als de minister van Financiën op zijn Facebook-account een reactie aangeeft dat het juist de schuld van de wetgeving is dat ongezonde economische situaties zich voordoen.

Hiermee gaat de minister totaal voorbij aan zijn eigen desastreus budgettair en monetair beleid met zeer ernstige gevolgen voor de werkende klasse.
Het accent wordt hiermee volledig verlegd.

Daarnaast kan de vakbeweging als democratische organisatie nimmer toestaan dat er een situatie van de straffeloosheid ontstaat doordat alle strafbepalingen in de wet op de staatsschuld met een pennenstreek worden verwijderd.

RAVAKSUR is bezig om zich verder te beraden over vervolgstappen voor wat deze zeer ernstige zaak betreft.

Inmiddels heeft het bestuur van RAVAKSUR met vertegenwoordigers van de VSB al een eerste gesprek gevoerd over deze zeer ernstige materie.